Arbeidsplassvurdering - ergonomi | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Tilrettelegging av arbeidsplassen

Tilrettelegging av arbeidsplassen

God tilrettelegging av kontorarbeidsplassen med riktige hjelpemidler er med på å forebygge muskel- og skjelettlidelser. Ansatte som har behov for det kan få ergonomisk vurdering av arbeidsplassen.

Hjemmekontor og ergonomi?

(Krever pålogging på nettarbeidsplassen)

Innhold

Hvorfor tilrettelegge

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser/belastningslidelser er en av de største enkeltårsakene til sykefravær i arbeidslivet og medfører store økonomiske konsekvenser for samfunnet og for den enkelte virksomhet. Lovverket stiller krav til arbeidsgiver om kartlegging og risikovurdering av faktorer som kan påvirke ansattes helse, samt tilrettelegging og opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk.

Hvordan tilrettelegge

Arbeidsplassen skal tilpasses slik at hver enkelt arbeidstaker skal kunne ha naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger/ -bevegelser og anledning til variasjon i arbeidet. Utstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte, og hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov. Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader.

OsloMet ønsker å drive et godt forebyggende arbeid på dette området og bruker fysioterapeuter/ergoterapeuter fra bedriftshelsetjenesten (BHT) til ergonomisk vurdering av arbeidsplasser.

BHT er en uavhengig rådgivende part som kan komme til den enkelte ansatte ved behov for å vurdere arbeidsplassen ved hjelp av observasjon, veiledning og samtale. Etter gjennomgang av arbeidsplassen, sender BHT en rapport til din leder med forslag til tiltak. Eksempler på tiltak kan være innkjøp av underarmsstøtte, mouse trapper, databriller  m.m.

Bedriftshelsetjenesten kan også gi undervisning om ergonomi for grupper av ansatte.

Hvem kontakter du

Ta kontakt med din nærmeste leder dersom du har behov for tilrettelegging av arbeidsplassen.

Nødvendige hjelpemidler bestilles av lokale bestillere etter avtale med leder.

Ved behov bestilles arbeidsplassvurdering fra BHT.

Tips og hjelp til den enkelte

Interne og eksterne ressurser

Informasjon om bedriftshelsetjenesten

Saksbehandlerrutine for kontakt med bedriftshelsetjenesten

Arbeidsbriller og databriller

Arbeidstilsynets faktaside om ergonomi

 

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA