Sykefravær | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Sykefravær

Sykefravær

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal leder ha beskjed om dette samme dag, eller så snart som mulig. Om mulig gir du også informasjon om forventet lengde på fraværet.

Blir du syk, kan du i løpet av én egenmeldingsperiode benytte inntil åtte dager egenmelding. Helgedager regnes også med. I tillegg gjelder:

 • At du maks kan ha 24 dager egenmelding innenfor en 12 måneders periode.
 • Ved bruk av egenmelding forut for sykemelding blir regnet som brukte egenmeldingsdager.
 • Ved sykdom i ferien kan du ikke benytte egenmelding.

Du kan lese mer inngående om sykefravær i Personalhåndboka (Compedia).

 • Egenmelding

  Egenmelding skal sendes den første dagen man er tilbake på jobb. Vær obs på at hvis du har vært ansatt i mindre enn to måneder har du ikke rett til å bruke egenmelding.

  Egenmelding registrers i DFØ-appen eller i SAP-portalen.

  Ta kontakt med HR dersom du ikke tilgang til SAP/DFØ-appen. Kontaktinformasjon finner du i bunnen av siden. 

 • Barn eller barnepassers sykdom

  Har du  omsorg for barn under 12 år kan du være hjemme inntil tre dager av gangen (regnes i arbeidsdager, helgedager tas ikke med). Følgende regler gjelder: 

  • For ett til to barn inntil 10 dager i kalenderåret - ved aleneomsorg utvides retten til 20 dager.
  • For tre eller flere barn inntil 15 dager i kalenderåret - ved aleneomsorg utvides retten til 30 dager.
 • Sykemelding

  OsloMet benytter digital sykmelding på sykmeldinger fra fastlege og legevakt.

  Når du blir sykmeldt vil du motta en sms og/eller epost om at det ligger en melding til deg på nettsidene til NAV. Det er viktig: 

  • At du logger inn med elektronisk ID (f.eks. BankID) og bekrefter sykmeldingen snarest mulig.
  • Når du har bekreftet sykmeldingen sendes den automatisk og digitalt til OsloMet og mottas av HR og leder, og du trenger ikke å levere denne på papir. 
  • Sender både sykmeldingen og søknaden om sykepenger, selv om sykefraværet er på noen få dager.
  • Husker å oppgi alle opplysninger NAV etterspør. 

  Noen sykmeldinger vil fortsatt komme på papir og må leveres til leder snarest mulig. Det gjelder sykemeldinger for:

  • Sykehus 
  • Fysioterapeut
  • Manuellterapeut 
  • Tannleger
  • Behandlingsdager og reisetilskudd

  Leder skal ha:

  • Sykmeldingens del C (for- og bakside)
  • Sykemeldingens del D
  • Utfylt egenerklæringen
  • Signert del D
 • Oppfølging av sykemeldte

  Når en ansatt er syk har arbeidsgiveren en oppfølgingsplikt, og den ansatte har en medvirkningsplikt.
  Les mer om oppfølging av sykmeldte i Personalhåndboken (Compendia).

 • Egenmelding timelønnede

  Timelønnede kan benytte egenmelding når de har vært ansatt i to måneder, og har avtalt arbeidstid på forhånd når sykefraværet faller på de dagene/de timene som er forhåndsavtalt. Les mer om egenmelding for timelønnede i Personalhåndboken (Compendia).

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA