Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Arbeid, ferie og permisjon

Sykefravær

Er man syk og ikke kan møte på jobb skal leder ha beskjed om dette samme dag, eller så snart som mulig. Om mulig gis også informasjon om forventet lengde på fraværet.

Egenmelding

Egenmelding skal sendes den første dagen man er tilbake på jobb.

Du har to valg:

 1. Registrer egenmelding i DFØ-appen
 2. Registrer egenmelding i SAP-portalen

Ikke tilgang til SAP/DFØ-appen?

Merk!
Arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 2 måneder for å ha rett til å bruke egenmelding.

Egen sykdom

 • I løpet av én egenmeldingsperiode kan det benyttes inntil 8 dager egenmelding (helgedager medregnes).
 • Maks 24 dager egenmelding innenfor en 12 måneders periode.
 • Egenmelding forut for sykemelding er brukte egenmeldingsdager.
 • Ved sykdom i ferien kan  det ikke benyttes egenmelding.

Egenmelding timelønnede

Mer om egenmelding timelønnede i Personalhåndboken

Barns eller barnepassers sykdom

 • Ved  omsorg for barn under 12 år kan man være hjemme inntil tre dager av gangen (regnes i arbeidsdager, helgedager tas ikke med).
  • For ett til to barn inntil 10 dager i kalenderåret - ved aleneomsorg utvides retten til 20 dager.
  • For tre eller flere barn inntil 15 dager i kalenderåret - ved aleneomsorg utvides retten til 30 dager.

Sykmelding (digital sykmelding)

OsloMet benytter digital sykmelding på sykmeldinger fra fastlege og legevakt.

 • Når du blir sykmeldt vil du motta en sms og/eller epost om at det ligger en melding til deg på nav.no
 • Du logger inn med elektronisk ID (f.eks. BankID) og bekrefter sykmeldingen snarest mulig.
 • Sykmeldingen sendes OsloMet og mottas digitalt av HR og leder, og trenger da ikke å leveres på papir.
 • Merk! Både sykmeldingen og søknaden om sykepenger skal sendes, selv om sykefraværet er på noen få dager.

Husk å oppgi alle opplysninger NAV etterspør.

Sykmeldinger på papir

 • Følgende sykmeldinger vil fortsatt komme på papir:
  • Fra sykehus, fysioterapeut, manuellterapeut, tannleger og for behandlingsdager og reisetilskudd
 • Papirskjemaet må leveres til leder snarest mulig.
  • Disse skal leveres leder: Sykmeldingens del C (for- og bakside) og del D.
  • Husk å fylle ut egenerklæringen og signer del D.

Oppfølging av sykmeldte

Når en ansatt er syk har arbeidsgiveren en oppfølgingsplikt, og den ansatte har en medvirkningsplikt.

Ta i bruk DFØ-appen

 • I DFØ-appen kan du blant annet:
 • - stemple inn og ut
 • - registrere overtid
 • - sende fraværssøknad 
 • - registrere og levere reiseregning
 • - søke refusjon av utgifter
Hvordan bruke DFØ-appen?

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA

chatbot-portlet