Sykefravær | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Sykefravær

Sykefravær

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal leder ha beskjed om dette samme dag, eller så snart som mulig. Om mulig gir du også informasjon om forventet lengde på fraværet.

Blir du syk, kan du i løpet av én egenmeldingsperiode benytte inntil åtte dager egenmelding. Helgedager regnes også med. I tillegg gjelder:

 • du kan benytte maks 24 egenmeldingsdager innenfor en 12 måneders periode
 • egenmelding forut for sykemelding inngår i arbeidsgiverperioden (16 kalenderdager)
 • ved sykdom i ferien kan du ikke benytte egenmelding
 • Egenmelding

  Egenmelding skal sendes den første dagen man er tilbake på jobb. Vær obs på at hvis du har vært ansatt i mindre enn to måneder har du ikke rett til å bruke egenmelding.

  Egenmelding registreres i DFØ-appen eller i SAP-portalen.

 • Barn eller barnepassers sykdom

  Har du  omsorg for barn under 12 år kan du være hjemme inntil tre dager av gangen (regnes i arbeidsdager, helgedager tas ikke med). Følgende regler gjelder: 

  • for ett til to barn inntil 10 dager i kalenderåret - ved aleneomsorg utvides retten til 20 dager
  • for tre eller flere barn inntil 15 dager i kalenderåret - ved aleneomsorg utvides retten til 30 dager

  Koronapandemien – ekstraordinære tiltak

 • Sykemelding

  OsloMet benytter digital sykmelding på sykmeldinger.

  Når du blir sykmeldt vil du motta en sms og/eller epost om at det ligger en melding til deg på nettsidene til NAV. Det er viktig: 

  • at du logger inn med elektronisk ID (f.eks. BankID) og bekrefter sykmeldingen snarest mulig
  • når du har bekreftet sykmeldingen sendes den automatisk og digitalt til OsloMet og mottas av HR og leder, og du trenger ikke å levere denne på papir 
  • sender både sykmeldingen og søknaden om sykepenger, selv om sykefraværet er på noen få dager
  • husker å oppgi alle opplysninger NAV etterspør 

  Noen sykmeldinger kommer fortsatt på papir og må leveres til leder snarest mulig. Det gjelder sykemeldinger for:

  • sykehus 
  • fysioterapeut
  • manuellterapeut 
  • tannleger
  • behandlingsdager og reisetilskudd

  Leder skal ha:

  • sykmelding del C (for- og bakside)
  • sykmelding del D
  • utfylt egenerklæringen
  • signert del D
 • Oppfølging av sykemeldte

  Når en ansatt er syk har arbeidsgiveren en oppfølgingsplikt, og den ansatte har en medvirkningsplikt.

  Les mer om oppfølging av sykmeldte i Personalhåndboken (Compendia).

 • Egenmelding timelønnede

  Timelønnede kan benytte egenmelding når de har vært ansatt i to måneder, og har avtalt arbeidstid på forhånd når sykefraværet faller på de dagene/de timene som er forhåndsavtalt.

  Les mer om egenmelding for timelønnede i Personalhåndboken (Compendia).