Konflikthåndtering - Ansatt

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Har du kommet opp i en konflikt? Opplever du uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering? Våre retningslinjer for konflikthåndtering gir deg råd og veiledning i slike situasjoner.

Våre medarbeidere skal oppleve trygghet i arbeidshverdagen og skal kunne si fra om kritikkverdige forhold. Vi skal ha rom for ulike syn, kultur for faglig diskusjon og trygghet for at konflikt og uenighet ikke går på bekostning av menneskeverd og helse. Save

 • Uønsket seksuell oppmerksomhet/seksuell trakassering

  OsloMet har nulltoleranse for seksuell trakassering. Hverken studenter eller ansatte skal oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering.

  Det er den som er mottaker av oppmerksomheten som bestemmer om den er uønsket. Det er ikke noe krav om hensikt eller intensjon fra avsender.

  Har du opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet / seksuell trakassering?

 • Retningslinjer for konflikthåndtering

  Det er viktig at konflikter håndteres både så tidlig som mulig og på det riktige nivået i organisasjonen. 

  Konflikt kan defineres slik:

  To individer - et individ og en gruppe - eller to grupper - er i konflikt når minst den ene parten opplever den andre som et hinder eller som en kilde til frustrasjon (professor Ståle Einarsen, UiB).

  Alle har vi et ansvar for å ivareta både eget og andres arbeidsmiljø.  Lover, avtaleverk, interne rutiner og retningslinjer er trafikkregler som setter rammer for dette.

  Opplever du å være i konflikt kan du

  • si fra til den det gjelder.
  • snakke med nærmeste leder med personalansvar og forklare situasjonen. Du kan også si ifra skriftlig. Gjelder saken din nærmest leder – snakk med lederen over.
  • ta kontakt med verneombud eller tillitsvalgt - mer om verneombudets og tillitsvalgtes roller her.

  Dersom du ønsker å komme i kontakt med  bedriftshelsetjenesten, henvend deg til HR-kontaktpunkt ved din enhet – se kontaktboks nederst på siden.

  Hvis saken stopper opp, eller av ulike grunner ikke kan tas opp i linjen, kan du si ifra direkte til varslingsnemda.

 • Interne retningslinjer

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Brita Bye

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR

Les mer om konflikthåndtering

Les mer om konflikthåndtering

Interne retningslinjer og prosedyrer