Konflikthåndtering - Ansatt

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Har du kommet opp i en konflikt? Opplever du uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering? Våre retningslinjer for konflikthåndtering gir deg råd og veiledning i slike situasjoner.

Våre medarbeidere skal oppleve trygghet i arbeidshverdagen og skal kunne si fra om kritikkverdige forhold. Vi skal ha rom for ulike syn, kultur for faglig diskusjon og trygghet for at konflikt og uenighet ikke går på bekostning av menneskeverd og helse. Save