Konflikthåndtering - Ansatt

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Har du kommet opp i en konflikt? Opplever du uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering? Våre retningslinjer for konflikthåndtering gir deg råd og veiledning i slike situasjoner.

Våre medarbeidere skal oppleve trygghet i arbeidshverdagen og skal kunne si fra om kritikkverdige forhold. Vi skal ha rom for ulike syn, kultur for faglig diskusjon og trygghet for at konflikt og uenighet ikke går på bekostning av menneskeverd og helse. Save

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Brita Bye

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR