Droppe til innhold

Ansettelsesdokumenter

Ønsker du å få opprettet en ordinær arbeidsavtale på fast lønn, avtale på timelønn eller for et oppdrag/gjesteforeleser? Informasjon om ulike typer arbeidsavtaler og fremgangsmåte for opprettelse finne du her.

Ordinære arbeidsavtaler 

Odinære arbeidsavtaler på fastlønn opprettes av HR ved ditt fakultet/enhet.

Arbeidsavtale - timelønnet

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å bestille en arbeidsavtale til en timelønnet medarbeider

Avtale - gjesteforeleser/oppdragstaker

Her finner du informasjon om opprettelse av avtale til en gjesteforeleser/oppdragstaker

Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

Ved ansettelse av ledere eller andre som skal ha budsjettdisponeringsmyndighet må det opprettes en  fullmakt. Budsjettdisponeringsfullmakt gir ansatte myndighet til å disponere midler på universitetets vegne. Den som tildeles BDM plikter og å sette seg inn i hva dette innebærer. Se mer informasjon om fullmakter

Hvis personen som skal ansettes skal ha BDM er det viktig at følgende skjema fylles ut.

chatbot-portlet