Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning / Rekruttering og ansettelse

Internasjonal rekruttering og mottak

Her finner du informasjon, tips og retningslinjer for internasjonal rekruttering og mottak ved OsloMet.

Innhold

 

Prosedyre for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte

 
HR anbefalinger for internasjonal rekruttering ifb. Covid-19

 

Generelt for all rekruttering og tilsetting ved OsloMet, inkludert internasjonalt ansatte, gjelder "Retningslinjer og prosedyrer for rekruttering og ansettelse på OsloMet".

For internasjonale ansatte gjelder i tillegg "Prosedyre for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte på OsloMet". Prosedyren beskriver handlinger og ansvar for hvert steg i prosessen. Prinsipielle avklaringer rundt mottakstjenester, samt maler for utsendelser finnes som vedlegg til prosedyren. Vedleggene finner du også her:

Engelske karrieresider

OsloMet har egne sider på engelsk med nyttig informasjon for internasjonale ansatte og for forskere som ønsker å komme på egne midler.

Siden skal bidra til å attrahere flere aktuelle interessenter til OsloMet med internasjonal bakgrunn. Målgruppen for siden er aktuelle søkere og deres partnere som viser interesse for OsloMet som potensielt arbeidssted /forskersted.

Her finner man praktisk informasjon om å flytte til Oslo og hvordan det er å være her som ansatt eller forsker på egne midler på OsloMet, hvilke tilbud vi har, hvilke muligheter de har, tips og råd. I tillegg finner du mye aktuell informasjon som dekker behov for partner og familie.

NB! Ved alle utlysninger på engelsk skal lenken  til OsloMet International Careers legges ved. Les mer på OsloMet International Careers

Utlysninger på engelsk

Ref. rektors notat fra 17.10,2017 om krav til internasjonal utlysning og språklige ferdigheter til ansatte gjelder følgende: Alle undervisnings- og forskerstillinger skal lyses ut internasjonalt, og det skal ikke stilles krav til norsk/skandinavisk ved ansettelsestidspunktet uten i særlige tilfeller. Også for teknisk/administrative stillinger bør internasjonal utlysning vurderes.

På OsloMet publisereres alle stillinger via vårt rekrutteringsverkstøy Varbi (My Network) og de faste kanalene er oslomet.no, nav.no og finn.no. For utlysninger på engelsk skal alle utlysninger også legges på Euraxess portalen. OsloMet har en avtale med Academic Positions som automatisk legger utlysningene på Euraxess i tillegg til sine egne kanaler. Det anbefales også å vurdere LinkedIn, Facebook, Researchgate.net og andre akademiske kanaler som er relevant for å finne de rette søkerne.

1. LinkedIn

LinkedIn er en strategisk internasjonal rekrutteringskanal for OsloMet hvor vi har egne karrieresider for potensielle søkere og en universitetsside myntet på studenter og alumni. Alle utlysninger på engelsk SKAL publiseres på LinkedIn.

 • LinkedIn brukes som en viktig kanal for employer branding i samarbeid med Seksjon for samfunnskontakt (SK).
 • På LinkedIn har vi en OsloMet karriere side på engelsk og norsk og en universitetsside myntet på studenter og alumni.

2. Eures-tjenesten

Dette er den Europeiske divisjonen av NAV med egne kontaktpersoner for hvert land. Eures kan hjelpe med hvilke land de anbefaler oss å lete etter kompetanse i da de kjenner arbeidsmarkedet, industri og næringsliv og UH sektoren i hvert land. De lyser ut våre stillinger i Europa gratis samt tilbyr internasjonale karrieredager for arbeidssøkende, og har en egen jobbportal. For Norden er det et skjema som må fylles ut for godkjenning av utlysningen.

Hvordan kan Eures hjelpe oss å finne gode søkere?
 1. Legg ut annonser på Eures-portalen ved å sende utlysningslenken vår til våre to hovedkontakter Anne Live og Marlena på e-postene:
  For Oslo; nav.eures.oslo@nav.no
  For Akershus: nav.eures.akershus@nav.no.
  Gi beskjed om hvilket land dere ønsker stillingen skal utlyses i.
  For Norden sender dere lenken og Eures hjelper oss å legge ut tekst i eget skjema for Sverige, de andre landene trenger ikke det.
  Skal stillingen utlyses på engelsk, send den engelske utlysningen og gi beskjed om hvorvidt den skal stå i alle EU-land.
   
 2. Du kan selv søke etter kandidater og kontakte dem med oppfordring til å søke på en stilling du har ute i Eures jobb-base. Det anbefales at du oppretter en arbeidsgiverkonto. Det gir muligheter for mer avanserte søk på fagfelt, og dermed også på mer relevante kandidater.

  Eures kan også hjelpe oss med særskilte rekrutteringsaktiviteter som  å få kontakt med universiteter som er gode på et fagfelt der vi trenger kandidater, be om hjelp til søk på fagfelt hvor vi sliter med å få nok søkere, jobb mot rekrutteringsmesser og lignende. Meld inn ditt behov på e-postene: 
  For Oslo: nav.eures.oslo@nav.no
  For Akershus: nav.eures.akershus@nav.no

Vi minner om at Eures er en statlig, gratis aktør for oss. Her kan du se en presentasjon om Eures, og hva de jobber med.

3. Researchgate

Dette er en nettverksportal for forskere med over 5 millioner medlemmer på verdensbasis. OsloMet har en sentral annonseringsavtale. Denne kanalen passer spesielt godt til å utlyse ledige stillinger innen naturvitenskap, medisin og helse og tekniske fag.

Man kan utlyse både stipendiatstillinger og stillinger hvor det er en kombinasjon av forskning og undervisning, men dette vil ikke være en egnet portal for teknisk-administrative stillinger. Prisene varierer fra €199 for Stipendiater, €399 for Post.Doc/Researcher/Associate Professor og €599 for Professor stillinger.

4. Academic Positions

Frem til 01.06.2018 har OsloMet en avtale med Academic Positions (AP) hvor alle utlysninger automatisk blir publisert på AP og på Euraxess. De tilbyr nordiske sider rettet mot kandidater kun fra Norden og hvor vi gjerne kan legge ut stillinger på norsk. Stillinger som er lagt ut på norsk vil komme på denne siden.I tillegg tilbyr de en internasjonal side hvor stillinger legges ut på engelsk og som når et bredere marked. Denne rekrutteringskanalen passer best for forsker og UF stillinger. Alle stillinger som legges ut på engelsk kommer på den internasjonale AP siden.

5. Universitetsjobb / University Positions

Dette er en direkte konkurrent av Academic positions hvor man kan velge å annonsere kun i Norden eller internasjonalt. Egner seg både til UF og TA stillinger. Skal man hente kompetanse utenfor Norden må utlysningene skrives på engelsk.

6. EURAXESS nettverk

Alle utlysninger på engelsk SKAL publiseres på Euraxess ved å logge inn i Euraxess portalen.  Om du ikke har en log inn fra før må du registrere deg som ansatt på OsloMet for å lage en log in. Tom. 01.06.2018 vil alle OsloMets utslysninger automatisk bli publisert her fra Academic Positions.

Euraxess er EU-kommisjonen sitt internasjonale nettverk hvor det jobbes med temaer for forskerrekruttering og mobilitet.  ”Better Careers and More Mobility” er utpekt som satsingsområde og virkemiddel for å realisere en kunnskapsbasert økonomi i Europa gjennom European Research Area (ERA). For å oppnå dette må det være attraktivt å jobbe som forsker og forskeres arbeidsvilkår og karrieremuligheter står derfor høyt på den politiske agendaen.

Euraxess Norge jobber sammen med en rekke norske universiteter og høyskoler om å tilrettelegge praktisk informasjon til mobile forskere, jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering og karriereutvikling. OsloMet er med og deltar aktivt i dette nettverket på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå.

Les mer om EURAXESS Norge.

Les om Taskforce EKKO her. 

Euraxess Contact Points i Norge.

7. Faglige nettverk

Det anbefales å benytte faglige nettverk, f.eks. internasjonale konferansenettverk, forskernettverk og faglig relevante nettverk på sosiale medier som Facebook og LinkedIn

Medieoversikt - Internasjonale rekrutteringskanaler

Her finner du en oversikt over internasjonale rekrutteringskanaler.

Oversettelse til engelsk og språkvask av engelsk tekst

For oversettelse eller kvalitetssikring kan du benytte Ressurssiden for språk og oversettelse.

Når det gjelder fagterminologi er det viktig at fagmiljøet kvalitetssikrer oversettelsen.

Mottakstjenester for internasjonale ansatte og gjesteforelesere

"Prosedyre for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte" skisserer stegene i prosessen som skal sikre at alle internasjonale ansatte får god oppfølging både før ankomst og ved oppstart på OsloMet. HR-avdelingen sentralt bistår i denne prosessen. Prosedyren inkluderer retningslinjer for hvilke mottakstjenester som skal tilbys for de ulike ansattkategoriene.

OsloMet er medlem av Oslo Handelskammer, og vi kan benytte deres tilbud for utenlandske ansatte INN. INN tilbyr også veiledning for HR-medarbeidere i forbindelse med mottak og introduksjon av utenlandske ansatte på tlf. 22 12 94 11.

OsloMet har  en rammeavtale med INN - Oslo Handelskammer for hjelp til visum, bolig, skatt, skole og andre praktiske behov. Disse tjenestene kan tilbys den nyansatte basert på stillingskategori og behov. Se "Prinsipper for dekking av utgifter og mottakstjenester"

For mer informasjon, ta kontakt med Avd. HR, Monica Figueroa, tlf. 67 23 50 86, monica.figueroa@oslomet.no

Bolig for internasjonale ansatte og gjesteforskere

Her finner du informasjon om boligtilbud for både lengre og kortere leieperioder.

Internasjonale flyttebyråer

Det er mange ulike byråer som driver med globale flyttetjenester. Dessverre er ikke alle like seriøse og vi anbefaler derfor å bruke disse to byråene etter anbefaling fra vår relocation partner Oslo Handelskammer.

 • Adams Express AS er en av Norges ledende leverandører av flyttetjenester. Send gjerne den engelske lenken til en nyansatt med flyttebehov fra annet land og be dem innhente tilbud. Engelsk versjon av Adams Express.
 • Alfa har hovedkontor i Sverige og er den største skandinaviske leverandøren av mobility- og flyttetjenester. Send gjerne den engelske lenken til en nyansatt med flyttebehov fra annet land og be dem innhente tilbud. Engelsk versjon av Alfa moving.

Bank tjenester for ansatte fra utlandet

OsloMet har inngått en rammeavtale med Bien Bank for å forenkle oppstarten for internasjonalt ansatte og opprette konto på dagen. Dette er et tilbud som gjelder for ansatte som skal være i Norge minimum 1 år. Kandidater som skal jobbe ved OsloMet under 1 år kan benytte tilbudet men betale et gebyr på 1500,- Bien bank tilbyr mobilbank på engelsk.  

Den ansatte lager selv avtale med Bien bank kundeservice på telefon 91502436 eller e-post: post@bien.no og  tar med seg  arbeidskontrakt, pass og D-nummer eller norsk ID nummer til avtalen.

Se full informasjon om Bien bank på norsk og engelsk i vedlegget.

 

Norskkurs for internasjonalt ansatte

OsloMet har egne kurs i norskopplæring som er et gratis tilbud for internasjonalt ansatte og deres partnere.

Norskkursene er tilgjengelig på følgende nivåer; Beginners, Intermediate og Advanced.

Kursene starter opp i begynnelsen av hvert semester. Det er ikke mulig å melde seg på midt i semesteret. Den ansatte må selv registrere seg i lenken over. Har du spørsmål ang. norskkurs ta kontakt med Marit Greek, maritgr@oslomet.no på universitetsbiblioteket.

OsloMet Start International - nyttige kurs på engelsk

Mottak av nyansatte (OsloMet Start) skal følges også for internasjonale ansatte. På OsloMet Start-sjekklisten finner du egne punkter for det som gjelder for internasjonalt ansatte

HR arrangerer for tiden ikke egne velkomstdager på engelsk, men en rekke kurs hvert semester via OsloMet Akademiet innen kultur, norsk arbeidsliv, skatt, lage LinkedIn profil, Public 360, Outlook, med mer.

Alle kurs som leveres på engelsk publiseres på den engelske OsloMet Academy siden. Sjekk under taggen "new employees" for aktuelle kurs på engelsk.

Følg lenken for å finne oppdatert oversikt over kurskalenderen.

Charter and Code

OsloMet har sluttet seg til Charter og Code og ble sertifisert fra EU til å bruke HRS4R-logoen for HR Excellence in Research den 16 mars, 2016. Denne sertifiseringen må oppdateres hvert tredje år for å være gyldig. Logoen bidrar til å styrke OsloMets merkevare som en internasjonal aktør for mobilitet av forskere. Godkjennelsen fremmer at OsloMet har åpne og rettferdige rekrutteringsprosesser og et mottaksapparat som gjør at forskerne, på både innreise og utreise, kan fokusere på sin forskning.

I Norge er det i dag totalt 10 ulike  høyskoler, universiteter og andre forskningsinstitusjoner, inkludert Forskningsrådet, som har lov å bruke HRS4R logoen. OsloMets Action plan for Charter & Code finner du her.

Forskerrekruttering og mobilitet - “Better Careers and More Mobility” – er utpekt av EU-kommisjonen som et satsningsområde og et virkemiddel for å styrke forskningen i Europa. Det overordnede målet er å etablere et felles, åpent, europeisk arbeidsmarked for forskere. EUs “European Charter for Researchers og European Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” - Charter and Code - er et virkemiddel for å oppnå dette.

Kontaktperson for Charter & Code ved OsloMet er Monica Knutsen De Figueroa.

Forskermobilitet

Når man planlegger et utenlandsopphold er det en rekke ting man bør tenke på forhånd for at både utreise og retur skal gå best mulig. OsloMet ønsker å tilrettelegge både for egne forskere som ønsker opphold ved utenlandske institusjoner, og for utenlandske forskere som ønsker å ha et kortere eller lengre opphold ved OsloMet.

Her finner du nyttig informasjon og sjekklister for opphold i Europa, USA og andre land, både på norsk og engelsk.

Turbovurdering

 • Turbovurdering av utenlandsk utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak.

Kommunisere med våre internasjonalt ansatte

 • I gruppesystemet på intranett finner du gruppen kalt International Staff Network. Her kan du bli medlem og publisere beskjeder til internasjonalt ansatte.
 • På Facebookside  er det en lukket gruppe med over 200 medlemmer kalt OsloMet International Network hvor det legges ut aktuell informasjon, interessante artikler og invitasjoner med våre internasjonalt ansatte og andre interessenter som målgruppe. Her kan du også be om medlemskap eller be om hjelp til å publisere informasjon. Kontakt personer på HR sentralt er Monica Figueroa.
 • HR sentralt holder oversikt over alle internasjonalt ansatte fra alle fakultet og sentere og lager e-post lister som oppdateres hver gang en nyansatt kommer som har behov for informasjon på engelsk.

Nyttige lenker som kan brukes i kommunikasjon med internasjonale kandidater

chatbot-portlet