Droppe til innhold

Utlysning av ledig stilling

OsloMet er en offentlig virksomhet og hovedregelen er at alle stillinger skal lyses ut. På denne siden finner du informasjon om hva som er viktig å tenke på når du skal utlyse en stilling.

Innhold

Analyse av behov

Før en begynner å utforme en utlysningstekst er det viktig å ha utført en grundig kartlegging av dine behov gjeldene stillingen. Dette gjøres i form av en jobbanalyse. Råd om hva du bør tenke på i den forbindelse finner du under:

Språk ved utlysning av stilling

Universitetets politikk for rekruttering  til vitenskapelige stillinger stiller krav til internasjonal utlysning og språklige ferdigheter til ansatte.

Dette gjelder også for stillinger som skal utlyses kun i Norden. Erfaring viser at også svenske og danske søkere har færre barrierer for å søke dersom annonsen er på engelsk. Det bør også brukes flere aktuelle rekrutteringskanaler som gir et mye større utvalg av søkere. 

Vi er en statlig virksomhet og det er derfor også viktig at vi følger rådene til Språkrådet  i våre utlysninger. 

Formelle krav, stillingsinnhold og lønnsplassering

 Når du utformer en utlysningstekst er det viktig og se på våre beskrivelser av stillingsinnhold i ulike stillinger, og hvilke kvalifikasjonskrav som er satt .  Arbeidsoppgavene i stillingen skal plasseres i riktig stillingskatergori og være i tråd med kravene når stillingen publiseres. 

Stillingskategoriene har et avtalt lønnsspenn som skal brukes ved utlysning. Dette er utarbeidet i samarbeid med tjenestemannsorganisasjonenen ved universitetet. 

Stillingsbeskrivelser for lederstillinger

For enkelte stillinger på  ledernivå er det også utarbeidet egne stillingsbeskrivelser

Rekrutteringssystem og rekrutteringskanaler

OsloMet sitt rekrutteringssystem er Varbi (Varbi.com) Din HR-rådgiver gir deg tilgang til dette systemet i starten av rekrutteringsprosessen. HR rådgiver vil også kunne bistå deg med opplæring i bruk av verktøyet i forbindelse med rekrutteringen. 

Hvis du har fått opprettet bruker kan du logge inn via FEIDE her: Varbi.com

Rekrutteringskanaler

Alle våre  ledige stillinger publiseres på våre nettsider, Finn.no og på Nav.no. For å sikre et bredt utvalg av søkere bør en benytte flere rekrutteringskanaler. HR-rådgiver kan bistå deg med utlysning i flere kanaler. Sosiale medier er og en veldig aktuell kanal og annonsere på. For eksempel Facebook og LinkedIN.

Du kan finne en oversikt alle våre kanaler her: Rekrutteringskanaler

Vi har også avtale med en rekke internasjonale rekrutteringskanaler. Se oversikt på ressursiden for internasjonal rekruttering

chatbot-portlet