Refusjon av utlegg i SAP-portalen | SAP-portalen | Verktøyoversikt - Ansatt

Refusjon av utlegg i SAP-portalen

Refusjon av utlegg i SAP-portalen

  • Les hele veiledningen før du begynner registreringen.
  • Refusjoner av utgifter legges inn i selvbetjeningsportalen på samme måte som reiseregninger.

Registrere refusjon

Les hele veiledningen før du begynner registreringen. Refusjoner av utgifter kan legges inn i selvbetjeningsportalen og sendes i arbeidsflyt på samme måte som reiseregninger.

Last inn dokumentasjon

Før du begynner å registrere refusjonen i SAP-portalen er det lurt å scanne inn, laste opp eller ta bilde av alle utgiftskvitteringer og lagre det på datamaskinen din.

SAP-portalen

Ny SAP-portal logger du inn på her. Veiledning til utgiftsrefusjon i ny SAP-portal finner du her 

Gammel SAP-portal logger du inn på her. Veildning til utgiftsrefusjon i gammel SAP-portal finner du under her. 

Opprette utgiftsrefusjon

Opprett utgiftsrefusjon ved først å klikke på " Reise- og utgiftsrefusjon ".

Videre klikker du på " Opprette reise- og utgiftsrefusjon ".

Opprett så et skjema for utgiftsrefusjon  ved å:

1. Klikke på " Utgiftsrefusjon " i " Skjemautvalg "

2. Trykke på " Start "-knappen.

Legg så inn følgende informasjon i vinduet " Generell data ":

1. Fyll inn Startdato (dato for det første utlegget hvis du har flere)

2. Fyll inn Årsak /Formål og legg inn en beskrivelse av årsaken/begrunnelse til utlegget i feltet Kommentar. 

3.

Trykk så på " Registrere utgiftsbilag "

Du er nå på siden " Registrere utgiftsbilag "

1. Trykk på " Ny post "

2. Legg inn informasjon om "Utgiftstype" ( 2A ), "Bilagsbeløp"( 2B ), "Dato" ( 2C) (datoen på kvitteringen(e)) og "Beskrivelse" ( 2D )

3. Trykk på " Godkjenn " eller " Godkjenn og ny post " hvis du har flere utlegg

Opplasting av utgiftskvitteringer

Gå til "Generelle data" og klikk på "Vedlegg"

Klikk på "Browse" . Du får nå opp et bilde fra egen datamaskin og må finne igjen utgiftskvitteringen(e) der du lagret dem (for eksempel på K:, OneDrive eller skrivebordet).

Klikk på "Opplasting" for å laste opp valgt utgiftskvittering. Gjenta hvis du har flere utgiftskvitteringer. Når alle kvitteringene er lastet opp trykker du på "Lagre utkast" .

Lagre og sende

Når du er ferdig med å legge inn utgiftsbilag kan du trykke på " Kontroller og send "

1. Huk av " Lagre og sende til godkjenning "

2. Trykk " Lagre og sende til godkjenning " for å sende til godkjenning

For å se kvitteringen (og evt. skrive ut): klikk på " Simuler reiseregning " - det vil da komme opp et nytt vindu med et dokument du kan se oversikten og evt. skrive ut.

Nå er du ferdig!

 

Kontakt

Kontakt