Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Medbestemmelse

Medbestemmelsesapparatet

Kjenner du det viktigste regelverket som regulerer dine muligheter for medbestemmelse ved OsloMet?

Medbestemmelse omfatter alle tiltak som gir deg som ansatt mulighet til innflytelse på beslutninger som tas på alle nivå i virksomheten, fra fastsetting av overordnede mål til løpende avgjørelser i tilknytning til din arbeidshverdag og dine arbeidsvilkår.

Innhold

Avtaler

IDF - informasjon, drøfting og forhandling

På OsloMet utøves medbestemmelse gjennom informasjon, drøfting og forhandling (IDF) i henhold til Hovedavtalen i staten og vår egen tilpasningsavtale.

Arbeidstakerne ved fire hovedtillitsvalgte som har månedlige møter med universitetsledelsen på virksomhetsnivå om saker som angår hele universitetet.

Hovedtillitsvalgte

Medbestemmelse skal utøves gjennom informasjon, drøftinger og forhandlinger (IDF). Saker som angår flere driftsenheter skal behandles på virksomhetsnivå i sentralt IDF-møte.

Tjenestemannsorganisasjonene er pr. 1. april 2017 representert i sentralt IDF-møte ved følgende hovedtillitsvalgte:

Møteplan IDF

IDF-møtene avholdes i utgangspunktet i forkant av styremøtene. Saker som ikke skal til behandling i styret tas med i disse møtene. Om saksmengden er stor avholdes det også møter etter behov. 

Møtedatoer og frister - sentralt IDF  2020

Frist for oppmelding
til IDF
kl. 10.00

Frist for levering av ferdig IDF-saker i P360

 

Utsending av innkalling til
IDF

 

IDF-møte

 

Rom

20.1.

22.1.

23.1.

30.1.

PA659

24.2.

26.2.

27.2.

5.3.

PA659

16.3. 18.3. 19.3. 26.3 PA659

20.4.

21.4.

23.4.

30.4.

PA659

2.6.

3.6.

4.6.

11.6.*

PA659

15.6.

17.6.

18.6**

25.6.**

PA659

24.8.

26.8.

27.8.

3.9.

PA659

12.10.

14.10.

15.10.

22.10.

PA659

2.11.

4.11.

5.11.

12.11.

PA659

23.11. 25.11 26.11. 3.12* PA659
 
 

Møtetidspunkt kl. 10 – 12.15
* Møtetidspunkt kl 9 - 13

** IDF-møte kun om det foreligger oppmeldte saker

For fullstendig oversikt overstyremøter - følg lenken.

Møtedokumentene finner du her.

På fakultet og i fellesadministrasjonen avholdes det egne lokale IDF-møter.

Oppmelding av saker til sentralt IDF

Styresaker vil komme på IDFs behandlingsplan i forbindelse med oppmelding til styret.

Øvrige saker til sentralt IDF må være ferdig skrevet og lagt i behandlingsplan på utvalg Sentralt IDF - informasjon, drøfting, forhandling i P360 senest innen 10 dager før møtet skal avholdes.

Alternativt kan saken sendes sekretariat for IDF ved Brita Bye, britab@oslomet.no, med kopi til HR-direktøren geir@oslomet.no. og Anders Dahle andersd@oslomet.no.

Eldre møtebøker og referat fra sentrale IDF-møter

2017
2016

På fakultet og i fellesadministrasjonen er det egne lokale IDF-møter.

Tjenestemannsorganisasjonene

Lokale lønnsforhandlinger

Om 2.5.1 og 2.5.3-forhandlinger ved OsloMet

  • Universitetet fører lokale lønnsforhandlinger med alle tjenestemannsorganisasjonene etter Hovedtariffavtalen pkt. 2.5.1 og 2.5.3.
  • Den enkelte ansatte må fremme lønnskrav gjennom sin tjenestemannsorganisasjon.
  • Uorganiserte kan henvende seg til sin leder og be vedkommende stille lønnskrav på sine vegne. Lederen avgjør selv om kravet skal fremmes.

Les mer om lokale lønnsforhandlinger ved OsloMet.

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Brita Bye

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR

chatbot-portlet