Medbestemmelsesapparatet | Medbestemmelse - Ansatt

Medbestemmelsesapparatet (IDF)

Medbestemmelsesapparatet (IDF)

Medbestemmelse handler om retten til deltakelse i avgjørelser som angår ansattes arbeidssituasjon. Ved OsloMet ivaretas denne retten av de tillitsvalgte gjennom strukturerte møtepunkter mellom arbeidsgiver og fagforeningene - IDF-møtene.

Medbestemmelse omfatter alle tiltak som gir deg som ansatt mulighet til innflytelse på beslutninger som tas på alle nivå i virksomheten, fra fastsetting av overordnede mål til løpende avgjørelser i tilknytning til din arbeidshverdag og dine arbeidsvilkår.

Se også veiledende normer for tidsressurser til tillitsvalgte.

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Brita Bye

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR