Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring

Styremøter

Styret til OsloMet er vårt øverste beslutningsorgan og har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift.

Om styret og styremøter

Se presentasjon av styret (oslomet.no).

Aktuelle styresaker

Les sakspapirer fra kommende og tidligere styremøter (opengov360online.com) 

Frister og framdrift for styresaker 2019

Oppmelding av styresaker med utkast til prorektor/direktør (kl.15) 

Utkast fra divisjonene v/ prorektor/div.direktør til rektor innen kl.15  

Saken sendes til rektor 

Levering av ferdige styresaker innen kl.12

Utsendelse til IDF 

Utsending til styremøtet 

IDF-møte

Styremøte 

8.januar 

15.januar 

22.januar 

24. januar 

28.januar 

31. januar 

6. og 7. feb. 

5.februar 

12.februar 

19.februar 

21. februar 

25.februar 

28. februar 

7. mars 

26. mars 

2.april 

23. april 

25. april 

29.april 

2. mai 

8. mai 

13.mai 

20.mai 

27.mai 

29. mai 

3.juni 

6. juni 

12. juni 

6.august 

13.august 

20.august 

22. august 

26.august 

29. august 

5. sept. 

24.september 

1.oktober 

8.oktober 

10. oktober 

14.oktober 

17. oktober 

24.oktober 

12.november 

19.november 

26.november 

28. november 

2.desember 

5. desember 

12. desember 

Rutiner for arbeid med styresaker

Last ned oversikt over rutiner for arbeid med styresaker (pdf)

 

Kontakt


chatbot-portlet