Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring

Styremøter

Styret til OsloMet er vårt øverste beslutningsorgan og har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift.

Om styret og styremøter

Se presentasjon av styret (oslomet.no). Se også oversikt over hvordan styremøtene fungerer (forretningsorden).

Aktuelle styresaker

Les sakspapirer fra kommende og tidligere styremøter (opengov360online.com) 

Frister og framdrift for styresaker 2020

Koronasituasjonen: Styremøtet 7. mai er avlyst. Styret har behandlet hastesaker på sirkulasjon 26. mars, og saker planlagt til styremøtet i mai utsettes til styremøtet 17. juni.

Oppmelding av styresak: Utkast til prorektor/ divisjonsdirektør (kl.15) 
Saken sendes til rektor fra prorektor/ div.direktør (kl.15)  
Levering av ferdige styresaker innen kl.12
Utsendelse til IDF 
Utsending til styremøtet 
IDF-møte 
Styremøte 

7. jan 

14. jan

21. jan

23. jan 

27. jan

30. jan 

6. feb 

11. feb 

18. feb 

25. feb 

27. feb 

2. mars 

5. mars

12. mars 

31. mars 

14. april 

21. april 

23. april 

27. april 

30. april 

7. mai AVLYST

19. mai 

26. mai 

3. juni

4. juni 

8. juni 

11. juni 

17-18. juni 

11. aug

18. aug

25. aug

27. aug 

31. aug

3. sept

10. sept

29. sept

6. okt

13. okt

15. okt 

19. okt 

22. okt

29–30. okt 

10. nov

17. nov

24. nov

26. nov 

30. nov 

3. des 

10. des 

Rutiner for arbeid med styresaker

Last ned oversikt over rutiner for arbeid med styresaker (pdf)

 

Kontakt


chatbot-portlet