Styremøter | Virksomhetsstyring - Ansatt

Styremøter

Styremøter

Styret til OsloMet er vårt øverste beslutningsorgan og har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift.

Om styret og styremøter

Se presentasjon av styret (oslomet.no). Se også oversikt over hvordan styremøtene fungerer (forretningsorden).

Aktuelle styresaker

Les sakspapirer fra kommende og tidligere styremøter (opengov360online.com)

Eksterne medlemmer må bruke eMeetings prepare for å lese møtedokumenter. Slik logger du inn i eMeetings prepare som eksternt medlem.

Frister og framdrift for styresaker 2022

Digitale styremøter avholdes over to dager, kl. 09.00-12.00. 

Frister og framdrift for styresaker i 2022

 Oppmelding av styresak: Utkast til prorektor/ divisjonsdirektør (kl.15) 

Saken sendes til rektor fra prorektor/ div.direktør (kl.15)  

Levering av ferdige styresaker innen kl.12

Utsendelse til IDF 

Utsending til styremøtet 

IDF-møte 

Styremøte 

 11. jan 

18. jan

25. jan

27. jan 

31. jan

3. feb 

10. feb 

 08. feb 

15. feb 

22. feb 

24. feb 

28. feb.

3. mars

10. mars 

 5. april 

19. april 

26. april 

28. april 

2. mai 

5. mai 

12. mai 

 18. mai 

24. mai 

31. mai

2. juni 

7. juni 

9. juni 

16. juni 

 16. aug

23. aug

30. aug

1. sept. 

5. sept

8. sept

15.-16. sept (digitalt)

 27. sept

4. okt

11. okt

13. okt 

17. okt 

20. okt

26–27. okt. (seminar/møte)

 8. nov

16. nov

23. nov

25. nov 

29. nov 

2. des 

8. des 

Rutiner for arbeid med styresaker

Last ned oversikt over rutiner for arbeid med styresaker (pdf)

Kontakt

Kontakt