Styremøter | Virksomhetsstyring - Ansatt

Styremøter

Styremøter

Styret til OsloMet er vårt øverste beslutningsorgan og har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift.

Om styret og styremøter

Se presentasjon av styret (oslomet.no). Se også oversikt over hvordan styremøtene fungerer (forretningsorden).

Aktuelle styresaker

Les sakspapirer fra kommende og tidligere styremøter (opengov360online.com) 

Frister og framdrift for styresaker 2021

Digitale styremøter gjennomføres over to dager, for styremøter i 2021 holdes tiden 9-12 påfølgende dag av i reserve.

Oppmelding av styresak: Utkast til prorektor/ divisjonsdirektør (kl.15) 
Saken sendes til rektor fra prorektor/ div.direktør (kl.15)  
Levering av ferdige styresaker innen kl.12
Utsendelse til IDF 
Utsending til styremøtet 
IDF-møte 
Styremøte 

 12. jan 

19. jan

26. jan

28. jan 

1. feb

4. feb 

10. feb 

 09. feb 

16. feb 

23. feb 

25. feb 

1. mars 

4. mars

11-12. mars 

 6. april 

13. april 

20. april 

22. april 

26. april 

29. april 

6-7. mai 

 18. mai 

25. mai 

1. juni

3. juni 

7. juni 

10. juni 

17.-18. juni 

 17. aug

24. aug

31. aug

2. sept. 

6. sept

9. sept

15. sept

 28. sept

5. okt

12. okt

14. okt 

18. okt 

21. okt

27–28. okt. 

 09. nov

16. nov

23. nov

25. nov 

29. nov 

2. des 

8. des 

Rutiner for arbeid med styresaker

Last ned oversikt over rutiner for arbeid med styresaker (pdf)

Kontakt

Kontakt