Medbestemmelse | Fakultet for helsevitenskap - Ansatt

Medbestemmelse ved Fakultet for helsevitenskap (IDF)

Medbestemmelse ved Fakultet for helsevitenskap (IDF)

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og betegner former for medbestemmelse nedfelt i Hovedavtalen. Her finner du oversikt over representanter og møtedatoer i IDF ved Fakultet for helsevitenskap.

Hovedsammenslutninger, organisasjoner og kontaktpersoner ved IDF HV

Unio

 • Forskerforbundet (FF): Inger-Lise Neslein, Therese Brovold, Audun Sanderud
 • Norsk sykepleierforbund (NSF): Hovedtillitsvalgt HV: Hanne Morttjernet, plasstillitsvalgt Pilestredet: Vidar Frigstad, plasstillitsvalgt Kjeller: Gro Røkholt
 • Norsk ergoterapeutforbund (NETF): Helen Bull
 • Norsk fysioterapeutforbund (NFF): Hilde Lund Kordahl
 • Norsk Radiografforbund (NRF): Eric Sundqvist

Akademikerne

 • Hanne Liv Østtveit-Moe
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO): Vivi Volden, Kirsten Margrethe Østbye
 • Naturviterne: Jorunn Marie Andersen

YS Stat

 • Parat: Stine Andresen, Emrys Gerritse, Liv Ingunn Bråten (vara)

LO Stat

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL): Asta Bye
 • Fellesorganisasjonen (FO): Rolf Magnus Grung
 • Norges Farmaceutiske Forening: pt. ingen utnevnt representant

Møter, sakspapirer og referater

Møteplan, sakspapirer og referater finner du i OsloMets portal for råd og utvalg

Referater fra møter før 16.11.2017 ligger i arkivsystemet Public360.