FoU-støtte fra FoU-avdelingen - Ansatt

Kontaktinformasjon i FoU-avdelingen

Kontaktinformasjon i FoU-avdelingen

FoU-avdelingen bistår OsloMet-ansatte, samarbeidspartnere og andre eksterne kontakter med alt som angår forskningsvirksomheten på universitetet.

Forskningsdirektør

Yngve Foss (oslomet.no)

Oppgaver (alfabetisk), kontaktperson og informasjon

OsloMets sentrale midler