Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Internasjonaliseringsmidler 2017/2018

Forskningsgrupper eller enkeltforskere kan søke internasjonaliseringsmidler til arbeid med søknader til Horisont 2020 og andre EU-programmer.

Miljøer og enkeltpersoner vil for eksempel kunne få støtte til reise for å delta på møter med partnere eller informasjonsdager i regi av EU. Det kan også søkes om støtte til frikjøp av tid for å skrive søknader. Eventuelt frikjøp må avtales med instituttet før det kan søkes om midler.

Ta kontakt med Vibeke Moe eller Irene Svarteng i FoU-seksjonen for mer informasjon om internasjonaliseringsmidler.

Kontakt