Juridisk bistand | Avtaler, etikk og jus - Ansatt

Juridisk bistand

Juridisk bistand

Her finner du en oversikt over hvilken juridisk bistand Juridisk enhet i Avdeling for forskning og utvikling kan hjelpe med. Du finner også informasjon og dokumentasjon vi ønsker når du henvender deg til oss.

Når bør du kontakte Juridisk enhet?

Juridisk enhet i Avdeling for forskning og utvikling hjelper deg i disse tilfellene:

  • Ved utforming av kontrakter og samarbeidsavtaler i forskningsprosjekter
  • Ved utforming av taushetserklæringer og konfidensialitetsavtaler
  • Ved utforming av intensjonsavtaler
  • Ved spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter (herunder opphavsrett, patent, varemerke og design)
  • Spørsmål om personvern og behandling av forskningsdata
  • Forskningsetiske problemstillinger

Merk at vi ikke svarer på spørsmål om skatt og moms.

I personalspørsmål og saker om sidegjøremål kan du kontakte HR-avdelingen. Alle studierelaterte spørsmål håndteres av studieavdelingen.

Kontakt Juridisk enhet

Be om juridisk bistand ved å sende en e-post til:

Anne Bjørtuft: Anne.Bjortuft@oslomet.no

Malin Brun-Kjennerud: Malin.Brun-Kjennerud@oslomet.no

For at vi skal kunne behandle henvendelsen er det viktig at du får med følgende i henvendelsen din:

  1. Beskriv hva saken gjelder
  2. Hva du trenger hjelp til
  3. Legg ved relevante dokumenter som for eksempel prosjektbeskrivelse, budsjett og eventuelle avtaleutkast og lignende.

Saksbehandlingstid

Juridisk enhet behandler i utgangspunktet henvendelsene i rekkefølgen de kommer inn, men noen saker kan prioriteres høyere enn andre. Vi hjelper mange, derfor må du som søker juridisk bistand forvente noe behandlingstid på saken din.