Juridisk bistand | Avtaler, etikk og jus - Ansatt

Juridisk bistand

Juridisk bistand

Juridisk enhet i FoU-avdelingen bistår FoU-administrasjonen på fakultet/sentre dersom de trenger ytterligere juridisk støtte.

Alle henvendelser vedrørende juridiske problemstillinger rettes derfor først til din lokale FoU-administrasjon. Nedenfor finner du en oversikt over hva slags juridisk bistand Juridisk enhet i Avdeling for forskning og utvikling hjelper FoU-administrasjonen på fakultetene og sentrene med.

Oversikt over juridisk enhets arbeidsområder

Juridisk enhet i Avdeling for forskning og utvikling hjelper fakultetene/sentrene i disse tilfellene:

  • Ved utforming av kontrakter og samarbeidsavtaler i forskningsprosjekter
  • Ved utforming av taushetserklæringer og konfidensialitetsavtaler
  • Ved utforming av intensjonsavtaler
  • Ved spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter (herunder opphavsrett, patent, varemerke og design)
  • Spørsmål om personvern og behandling av forskningsdata

Merk at vi ikke svarer på spørsmål om skatt og moms.

I personalspørsmål og saker om sidegjøremål kan du kontakte HR-avdelingen. Alle studierelaterte spørsmål håndteres av studieavdelingen. For forskningsetiske problemstillinger ta kontakt med sekretær for Forskningsetisk utvalg, Tor Even Marthinsen.

Kontakt Juridisk enhet

Be om juridisk bistand ved å sende en e-post til:

Når fakultet eller senter tar kontakt med juridisk enhet, er det viktig å få med følgende i henvendelsen:

  1. Beskriv hva saken gjelder
  2. Hva du trenger hjelp til
  3. Legg ved relevante dokumenter som for eksempel prosjektbeskrivelse, budsjett og eventuelle avtaleutkast og lignende.

Saksbehandlingstid

Juridisk enhet behandler i utgangspunktet henvendelsene i rekkefølgen de kommer inn, men noen saker kan prioriteres høyere enn andre. Vi hjelper mange, derfor må du som søker juridisk bistand forvente noe behandlingstid på saken din.