Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Støtte til EU-søknader

OsloMet deltar i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont 2020). I perioden 2014 til 2020 skal det bevilges nærmere 700 milliarder kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Sitter du på en god prosjektidé har du gode muligheter til å få finansiering.

Innhold

Kort om Horisont 2020

Se video om H2020

Hva kan EU-teamet bidra med?

Mål: støtte opp om OsloMets strategi, spesielt på punktene Økt ekstern finansiering, særlig fra Norges forskningsråd og EU og Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning.

  • Kartlegging av muligheter: Organisere møter og diskutere mulige utlysninger, gjennomføre workshops, hjelpe forskere med å gjøre ideer om til   søknader, råd om strategisk nettverksbygging
  • Kvalitet: Evaluere søknadsutkast og forslag til søknadsideer
  • Søknadsutvikling: Hjelpe til å finne fram og tolke informasjon i EU-dokumenter i alle   prosjektfaser, innhente informasjon fra partnere til søknaden, bistå   med det elektroniske søknadssystemet, bistå med budsjettoppsett, kontakte Norges forskningsråd i Norge og Brussel
  • Kompetanseheving: Gjennomføre seminarer, hente inn eksterne konsulenter til å revidere søknadsutkast og holde kurs
  • Økonomiske støttemuligheter: Bistå med strategimidler til kostnader knyttet til utvikling av en søknad 

Økonomiske støttemuligheter ved OsloMet

Det finnes flere støttemuligheter for enkeltforskere/forskningsmiljøer som ønsker å delta i EUs forskningsprogrammer

EU-prosjektmal

EU-prosjektmal

PIC-kode

OsloMets PIC-kode er 954982461

Kurstilbud og arrangementer

Studiebesøk og hospitering

Studiebesøk og hospitering ved ORE, Osloregionens Europakontor.

EU-prosjekter ved OsloMet

OsloMet deltar i en rekke EU-prosjekter, både som koordinator og partner, se EU-prosjekter ved OsloMet.

Nettverk

 

Kontakt

Vibeke Helén Moe

Telefon :
67 23 54 65
E-post :
Url :
Vibeke Helén Moe

Greta Juul

Telefon :
67 23 52 89/917 31 200
E-post :
Url :
Greta Juul

Kjersti Sjaatil

Telefon :
67 23 54 22/936 71 079
E-post :
Url :
Kjersti Sjaatil

Florissa Abreu

Telefon :
67 23 58 56/406 21 760
E-post :
Url :
Florissa Abreu

Pavan Kumar Sriram

Telefon :
67 23 55 99/410 67 657
E-post :
Url :
Pavan Kumar Sriram

Siri Aanstad

Telefon :
67 23 50 39/959 28 101
E-post :
Url :
Siri Aanstad

Irene Svarteng

Telefon :
67 23 50 35/412 09 210
E-post :
Url :
Irene Svarteng

Stine Hulleberg Johansen

Telefon :
67 23 51 25
E-post :
Url :
Stine Hulleberg Johansen

Vera Østensen

Telefon :
67 23 67 99/901 80 914
E-post :
Url :
Vera Østensen

Karoline Aursland

Telefon :
67 23 66 80
E-post :
Url :
Karoline Aursland