Støtte til EU-søknader | Forskningsmidler - Ansatt

Støtte til EU-søknader

Støtte til EU-søknader

OsloMet deltar i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont 2020). I perioden 2014 til 2020 skal det bevilges nærmere 700 milliarder kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Sitter du på en god prosjektidé har du gode muligheter til å få finansiering.

Innhold

Kort om Horisont 2020

Se video om H2020

EU-teamets målsetting

Vårt mål er å støtte opp om Strategi 2024, særlig punktene:

  • Øke deltakelsen betydelig i internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid, særlig knyttet til EU-programmer,
  • Rekruttere vitenskapelig personale som ønsker å være i front nasjonalt og internasjonalt på forskning og utdanning (Strategi 2024).

Vi tilbyr:

  • Kartlegging av muligheter: Organisere møter og diskutere mulige utlysninger, gjennomføre workshops, hjelpe forskere med å gjøre ideer om til   søknader, råd om strategisk nettverksbygging
  • Kvalitet: Evaluere søknadsutkast og forslag til søknadsideer
  • Søknadsutvikling: Hjelpe til å finne fram og tolke informasjon i EU-dokumenter i alle   prosjektfaser, innhente informasjon fra partnere til søknaden, bistå   med det elektroniske søknadssystemet, bistå med budsjettoppsett, kontakte Norges forskningsråd i Norge og Brussel
  • Kompetanseheving: Gjennomføre seminarer, hente inn eksterne konsulenter til å revidere søknadsutkast og holde kurs
  • Økonomiske støttemuligheter: Bistå med strategimidler til kostnader knyttet til utvikling av en søknad 

For mer informasjon om EU-teamets bidrag i en søknadsfase, se her.

Økonomiske støttemuligheter ved OsloMet

Det finnes flere støttemuligheter for enkeltforskere/forskningsmiljøer som ønsker å delta i EUs forskningsprogrammer

EU-prosjektmal

EU-prosjektmal

Søknadsportal informasjon

OsloMets PIC-kode er 954982461

Legal Entity Appointed Representative (LEAR): Florissa Abreu, florissa.abreu@oslomet.no 

Kurs og arrangementer i regi av Forskningsrådet og Europakommisjonen

Studiebesøk og hospitering

EU-prosjekter ved OsloMet

OsloMet deltar i en rekke EU-prosjekter, både som koordinator og partner, se EU-prosjekter ved OsloMet.

Nettverk

Kontakt

Kontakt

Nina Helene Løvmo

Telefon :
959 25 675 / 67 23 52 99
E-post :
Url :
Nina Helene Løvmo

Florissa Abreu

Telefon :
67 23 58 56/406 21 760
E-post :
Url :
Florissa Abreu

Siri Aanstad

Telefon :
67 23 50 39/959 28 101
E-post :
Url :
Siri Aanstad

Stine Hulleberg Johansen

Telefon :
67 23 51 25
E-post :
Url :
Stine Hulleberg Johansen

Vera Østensen

Telefon :
67 23 67 99/901 80 914
E-post :
Url :
Vera Østensen

Karoline Aursland

Telefon :
67 23 66 80
E-post :
Url :
Karoline Aursland

Hege Nedberg

Telefon :
975 83 052
E-post :
Url :
Hege Nedberg

Steinar Olberg

Telefon :
414 68 462
E-post :