Personvern: Starte forskningsprosjekt ved OsloMet

Personvern: Starte forskningsprosjekt ved OsloMet

Hvordan starte et forskningsprosjekt som krever at man tar hensyn til personvern? Hvilke avklaringer må gjøres på forhånd, og hvordan gjennomfører man?