Ressursside for ph.d.-kandidater, veiledere og personalansvarlige for ph.d.-kandidater på LUI - Ansatt

Ressursside for ph.d.-kandidater, veiledere og personalansvarlige for ph.d.-kandidater på LUI

Ressursside for ph.d.-kandidater, veiledere og personalansvarlige for ph.d.-kandidater på LUI

Denne ressurssiden samler all informasjon som er spesifikk for doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Informasjonen på disse ressussidene for fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) gjelder i tillegg til det du finner på fellesnettsidene for forskerutdanning ved OsloMet.

Som ph.d.-kandidat, veileder eller personalansvarlig for en ph.d.-kandidat på ph.d.-programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning, forholder du deg til forskrifter og retningslinjer som gjelder alle ph.d.-kandidatene på OsloMet. Se Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet - storbyuniversitetet (lovdata.no).  I tillegg gjelder lokale retningslinjer og rutiner på LUI. Disse finner du nedenfor.