Til bedømmelseskomiteen - praktisk informasjon om reise og opphold - Ansatt

Til bedømmelseskomiteen - praktisk informasjon om reise og opphold

Til bedømmelseskomiteen - praktisk informasjon om reise og opphold

Praktisk informasjon til deg som er medlem av en bedømmelseskomite ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og skal reise til Oslo i forbindelse med disputas.

Honorarer, reise og refusjon av utlegg

Som medlem av en bedømmelseskomite gjøres du oppmerksom på at: 

  • Original kvitteringer og/eller annen dokumentasjon på utgifter må sendes inn i forbindelse med utbetaling av honorar og refusjon av utlegg.
  • Utbetaling av honorar og refusjon av utlegg skjer etter avholdt prøveforelesning og disputas.
  • Refusjonsskjema skal sendes til Administrasjonphd-lui@365.oslomet.no (e-post)

Flyreise

Flyreiser på 1st class/business class dekkes ikke når andre billetter er tilgjengelige.

Overnatting

Fakultetet betaler for flybilletter til/fra Oslo og hotell fra dagen før til dagen etter disputas.

Transport 

Så langt det er mulig ber vi tilreisende opponenter om å benytte offentlig transport. Taxi bør kun benyttes når offentlig transportmiddel vanskeliggjør reisen. Mellom Oslo Lufthavn og Oslo sentrum er flytoget raskeste og rimeligste fremkomstmiddel og bruker ca. 25 minutter til Oslo. Flytoget (flytoget.no) går hvert 10. minutt fra Oslo Lufthavn og Oslo Sentralstasjon/Nationaltheatret. Nationaltheatret stasjon ligger sentralt med kort avstand til hotell og OsloMet.

Honorar for bedømmelse 

Selve bedømmelsen honoreres etter faste satser på lønnstrinn 75 og på følgende måte: 

  • Bedømmelse av avhandlingen honoreres med 30 timer
  • Førsteopponent honoreres i tillegg med 20 timer for sin opposisjon
  • Annenopponent honoreres i tillegg med 15 timer for sin opposisjon
  • Ved tilbakesendelse med anmodning om å omarbeide avhandlingen innen 3 måneder honoreres komitémedlemmene med 20 timer for nylesning

Kontaktinfo

Har du ytterligere spørsmål? Ta kontakt med ph.d.-administrasjonen (e-post)