Årshjul for ph.d.-program | LUI | OsloMet - Ansatt

Årshjul for ph.d.-programmet ved LUI 2021

Årshjul for ph.d.-programmet ved LUI 2021

Hendelser og frister på ph.d.-programmet ved LUI som er relevant for ph.d.-kandidater, undervisere, veiledere, sensorer og studieledere på programmet.

Januar

 • 12.01: Møte i DGU-LUI
 • 26.01: Skriveseminar for kandidater i sluttfasen
 • Utlysning til fagmiljø om nye og reviderte emner v/programleder
 • Oppstartssamtale for nye kandidater med veiledere og studieledere
 • Førsteårssamtaler/oppfølgingssamtaler for kandidater med veiledere og studieledere
 • Sensur på enkeltemner for høst 2020
 • Undervisningsstart enkeltemner ph.d. (4. og 8. januar)
 • Evaluering av enkeltemner ph.d. (fagmiljøet går gjennom evalueringen og gir respons tilbake til studentene). Evalueringene tas deretter opp i DGU-LUI
 • Innhenting av framdriftsrapporter fra emneansvarlige for enkeltemner som går kommende høst

Februar

 • 02.02: Møte i DGU-LUI
 • 08.02: Undervisningsstart enkeltemner
 • Utlysning av enkeltemner for høst 2021

Mars

 • 09.03: Møte i DGU-LUI 
 • 23.-24.03: SPS veilederkurs

April

 • 13.04: Møte i DGU-LUI
 • 1. tertial oppgjør økonomi (DGU-LUI)
 • Produksjon av vitnemål for avlagte doktorgrader

Mai

 • 18.05: Møte i DGU-LUI
 • Planlegge møtedatoer kommende semester: DGU-LUI, oppstartsseminar, førsteårssamtaler, midtveisevaluering og sluttlesing
 • Eksamen enkeltemner vår 2021
 • Evaluering enkeltemner vår 2021
 • Søknadsfrist opptak til enkeltemner høst 2021
 • Publishing game
 • Utsendelse av framdriftsrapport til kandidater og veiledere
 • Opptak til enkeltemner høst 2021
 • Semesteroppgjør økonomi (interne og eksterne veiledere)
 • Semesteroppgjør økonomi (timeregnskap for interne)
 • Justere forventet sluttdato for opptaksperiode på programmet for den enkelte kandidat basert på lovmessige permisjoner

Juni

 • 03.06:  Kreering
 • 15.06: Møte i DGU-LUI
 • Sensur enkeltemner vår 2021
 • Planlegging av emner for vårsemesteret kommende år med emneansvarlig og STU

Juli

 • Sensur enkeltemner vår 2021

August

 • Dato kommer: Møte i DGU-LUI
 • 2. tertial oppgjør økonomi (DGU-LUI)
 • Oppstartsmøte med emneansvarlig for enkeltemner
 • Innhenting av framdriftsrapporter fra kandidater og veiledere
 • Innhenting av framdriftsrapporter fra emneansvarlige for enkeltemner
 • Evaluering av enkeltemner ph.d. (fagmiljøet går gjennom evalueringen og gir respons tilbake til studentene). Evalueringene tas deretter opp i DGU-LUI

September

 • Dato kommer: Møte i DGU-LUI
 • Dato kommer: Kullstart og oppstartsseminar for nye kandidater med veiledere og studieledere
 • Dato kommer: PhD Days (på OsloMet)
 • Dato kommer: Literature review-seminar
 • Undervisningsstart for enkeltemner høst 2021
 • Utlysning av interne stipendiatstillinger

Oktober

 • Dato kommer: Møte i DGU-LUI
 • Programrapport (skal behandles i DGU-LUI)
 • Førsteårssamtaler/oppfølgingssamtaler for kandidater med veiledere og studieledere
 • Saksbehandling og forberede sak for ledelse om stipendiatstillinger
 • Semesteroppgjør økonomi (eksterne veiledere)

November

 • Dato kommer: Møte i DGU-LUI
 • Planlegge møtedatoer kommende semester: DGU-LUI, oppstartsseminar, førsteårssamtale, midtveisevaluering og sluttlesing
 • Eksamen enkeltemner høst 2021
 • Evaluering av enkeltemner høst 2021
 • Søknadsfrist opptak til enkeltemner vår 2022
 • Opptak til enkeltemner vår 2022
 • Programrapport (skal behandles i Utdanningsutvalget) 
 • Justere sluttdato for opptaksperiode på programmet for den enkelte kandidat basert på lovmessige permisjoner 

Desember

 • Dato kommer: Møte i DGU-LUI
 • 3. tertial oppgjør økonomi (DGU-LUI)
 • Eksamen enkeltemner høst 2021
 • Sensur enkeltemner høst 2021
 • Planlegging av emner for høstsemesteret kommende år med emneansvarlig og STU
 • Semesteroppgjør økonomi (timeregnskap for interne)
 • Administrasjonen sender oversikt til instituttene over timeregnskapet

Året rundt

 • Midtveisevaluering, sluttlesing og disputas
 • Opptak til programmet
 • Behandling av diverse søknader fra kandidatene
 • Utdanningsplaner og godkjenning av emner og kontakt med og oppfølging av emneansvarlige og kandidater