Forskerutdanning og -karriere

Informasjon om doktorgradsløpet fra opptak til avslutning, regelverk og andre relevante temaer for ph.d.-kandidater, veiledere og administrasjon. 

Forskerutdanning - knappemeny

Annen relevant informasjon for forskerutdanningene

Annen relevant informasjon for forskerutdanningene

  1. Skjemaer og maler

  2. Utvalg og nemder

  3. Verktøykasse for doktorgradsprogrammene

  4. Hva skjer

    Her er en oversikt over kommende disputaser (oslomet.no)

  5. Ledige stipendiatstillinger

  6. Sosiale medier