Doktorgradsutdanning | Ph.d - Ansatt

Om forskerutdanning

Om forskerutdanning

Ph.d (doktorgrad) er den høyeste utdanningsnivået i Norge. En doktorgrad ved OsloMet kvalifiserer det for ledende arbeid i forvaltning, helse-og sosialsektoren, høyere utdanning, offentlig administrasjon, tjenesteyting, privat næringsliv og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting.  Akademia er en av flere karriereveier en person med doktorgrad kan velge. Men også arbeidsgivere innenfor offentlig eller privat sektor anerkjenner og etterspør kompetansen du får med en doktorgrad.

Les mer om:

Nyttige lenker

Nyttige lenker