Personvern ved saksbehandling i systemer og tjenester - Ansatt

Personvern ved saksbehandling i systemer/tjenester

template.back.to.overview Personvern ved saksbehandling i systemer/tjenester

Her får du litt informasjon om hva som er ditt ansvar og hva du bør huske på når du skal behandle personopplysninger i et system/tjeneste.
 • Ansvar

  Hvilket ansvar for personvernet har du som teknisk-administrativ saksbehandler?

  Teknisk-administrativ er den som er bruker av et system, slik som for eksempel FS (Felles Studentsystem), Office 365, P360, SAP og OTRS for å utføre en arbeidsoppgave. For å kunne utføre denne arbeidsoppgaven må du kanskje håndterer personopplysninger. Det skjer da i en behandling/arbeidsprosess. Du har et selvstendig ansvar når du håndterer personopplysninger elektronisk eller manuelt, uavhengig av om det skjer på sentralt nivå og ved fakultet/senter.

  Du oppfordres til å ta kontakt med din nærmeste leder eller personvernkontakt for å få råd og veiledning om hvordan du skal ivareta dine personvernoppgaver. 

  Du skal:

  • sørge for tilfredsstillende datakvalitet på de personopplysningene som du behandler (tilstrekkelige og relevante, korrekte og oppdaterte)

  • følge etablerte rutiner og retningslinjer på din enhet og interne regler for OsloMet. Spør din nærmeste leder eller personvernkontakt hvis du ikke finner dette.

  • melde inn behov for opplæring i rutiner og retningslinjer til din nærmeste leder

  • melde inn avvik

 • Opplæring

  Se nettside der du får noen tips til opplæringsressurser.​​​​​​​

 • Hva du som saksbehandler må huske på?

 • Dokumentasjon

  Du må kunne dokumentere og arkivere alle vurderinger, avtaler som regulerer personvern og andre dokumenter som viser at du følger personvernregelverket. SDI har satt opp en nettside Dokumentasjon av personvern i P360 som gir deg informasjon om hva slags type dokumentasjon innen personvern som skal lagres i Public 360 og tips til hvordan du kan strukturere dokumentasjonen på best mulig måte. ​​​​​​​

 • Sikkerhetstips

  • Bruk pullprint-løsningen ved utskrift der den er tilgjengelig. Da blir ikke utskrifter med potensielt personsensitiv informasjon liggende på kopirommet. I tillegg sparer du miljøet.

  • Lås inn dokumenter som inneholder personopplysninger - ikke la dette bli liggende på pulten når du går hjem.

  • Ikke send personnummer, bankkontonummer eller særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) på e-post uten kryptering. Internt kan du sende slik epost, forutsatt at du merker eposten med Fortrolig.

  • Bruk ansattnummer og studentnummer eller navn og fødselsdato fremfor personnummer, der det er mulig.

  • Ikke lagre dokumenter på hjemmeområde eller ukrypterte minnepinner.​ Bruk fellesområder der få andre har tilgang.

  • Husk alltid å låse eller logge av PC-en når du forlater den.

  • Din bruker i systemene er personlig og skal aldri deles med andre.

  • Hold passordene dine hemmelig.

 • Sending av epost

  Les mer om hva du må tenke på når du sender eller mottar epost i sikkerhetsinstruks 2-9 og nettsiden om bruk av e-post ved OsloMet. 

  OBS: Hvis du mottar e-post med sensitive personopplysninger ukryptert, må du så raskt som mulig lagre dette på et sikkert sted i henhold til Lagringsguiden (hvis opplysningene er nødvendige for OsloMet for et bestemt formål) og slette opplysningene fra outlook. Pass på å ikke sende opplysningene videre eller svare avsender på ukryptert epost.

  Du må være oppmerksom på at opplysningene i seg selv ikke trenger å være sensitive, men at opplysningene røper f.eks. et pasientforhold. Dette kan også være tilfelle ved utsendelse av en undersøkelse. Hvis utsendelsen, med link til en undersøkelse, røper et pasientforhold, anses eposten å inneholde sensitive personopplysninger. Eposten skal derfor sendes kryptert.

  Se også

 • Skal du ta i bruk en ny applikasjon eller et IT-system?

  Har du behov for å ta i bruk eller anskaffe ny applikasjon, programvare, nytt teknisk utstyr eller et IT-system? Husk å klargjøre behovet, samt forhold rundt bruk og forvaltning før du går videre.​​​

 • Personvernkontakter

  Ta kontakt med personvernkontakt for din enhet, fakultet/senter for bistand ved behov.