Personvern og informasjonssikkerhet for teknisk-administrative ansatte

Her kan du finne hva du som teknisk-administrativ saksbehandler trenger å vite om personvern og informasjonssikkerhet, både for å beskytte deg selv og for å beskytte andre.

Personvern - tekn-adm. ansatte - knappemeny

Personvern for tekn-adm. ansatte - landingssidelenker