Personvernrutine for direktestrømming og opptak - Ansatt

Personvernsrutine for direktestrømming og opptak av digital og hybrid undervisning

Personvernsrutine for direktestrømming og opptak av digital og hybrid undervisning

Denne personvernrutinen er knyttet til direktestrømming og opptak av undervisning, og gjelder for deg som foreleser.

Rutinen gjelder kun for undervisning som ikke behandler særlige kategorier av personopplysninger (helseopplysninger, seksuell legning, religiøs tilhørighet m.m.).

Innhold

 1. Direktestrømming
 2. Opptak av undervisning med kun foreleser
 3. Opptak under obligatorisk undervisning
 4. Opptak under ikke-obligatorisk undervisning
 5. Lagring, bruk og sletting av opptak

Direktestrømming

Med direktestrømming av undervisning (gjennom verktøy som Adobe Connect, Zoom og lignende) er det i utgangspunktet frivillig for studenter å delta med bilde, lyd eller video. Studentene velger disse innstillingene selv når de kobler seg på direktestrømmen, og kan når som helst endre dem. 

Opptak av undervisning med kun foreleser

Som foreleser samtykker du til opptak ved selv å starte opptaket.

Opptak under obligatorisk undervisning 

Emner med eksisterende krav om opptak av studentene 

I forkant og i begynnelsen av undervisningen må du informere om: 

 • at OsloMet gjør opptak 
 • formålet med opptaket 
 • hvor opptaket blir lagret
 • hvor lenge opptaket blir lagret 
 • hvem som har tilgang til opptaket
 • hvordan opptaket blir distribuert 
 • hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger (personvernforordningen
  art. 6, nr. 1 bokstav e), jf. nr.3 bokstav b), jf. universitets- og høyskoleloven §§ 1-3, 3-8, 4-2 og 4-3)

Informasjonen kan gis på emnesiden eller i Canvas. Husk å oppdatere hvis noe har blitt endret etter at studentene meldte seg opp i emnet.  

Emner der det tidligere ikke var krav om opptak av studentene 

I de tilfellene det er obligatorisk undervisning, og det er et nytt krav at studentene og deres aktive deltagelse blir tatt opp for at OsloMet skal kunne oppfylle sine forpliktelser og studentenes rettigheter, gjelder de samme kravene som for emner med eksisterende krav om opptak (se over). Behovet for å gjøre opptak må vurderes nøye opp mot personvernulempene for studentene.

Hvis emnet kun har obligatorisk oppmøte, og det ikke kreves aktiv deltagelse fra studentene, kan opptaket gjennomføres under de samme forutsetningen som for ikke-obligatorisk undervisning (se under).

Opptak under ikke-obligatorisk undervisning 

I forkant og i begynnelsen av undervisningen må du informere om: 

 • at OsloMet gjør opptak
 • at studenter som deltar digitalt kan skru av kamera, mikrofon og lyd, og eventuelt anonymisere brukernavn (avhengig av verktøy)
 • at studenter som deltar fysisk kan plassere seg utenfor området som blir med på opptaket
 • at alt som blir sagt blir med på opptaket
 • at de som ikke ønsker å bli del av opptaket må sende eventuelle spørsmål på e-post eller tilknyttet chat, uavhengig om de deltar digital eller fysisk
 • at den enkelte senere kan be om at opptaket blir slettet
 • formålet med opptaket 
 • hvor opptaket blir lagret
 • hvor lenge opptaket blir lagret 
 • hvem som har tilgang til opptaket 
 • hvordan opptaket blir distribuert 
 • hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger (personvernforordningen
  art. 6, nr. 1 bokstav e), jf. nr.3 bokstav b), jf. universitets- og høyskoleloven §§ 1-3, 3-8, 4-2 og 4-3)

Informasjonen kan gis i Canvas. Husk å oppdatere hvis noe har blitt endret etter at studentene meldte seg opp i emnet.  

Lagring, bruk og sletting av opptak

Lagring av opptak

Hvor og hvordan opptaket lagres kommer an på verktøyet. Se veiledninger til hvert enkelt verktøy. 

Bruk og redigering av opptak

Opptakene skal kun brukes for å gjennomføre undervisning. Dersom opptakene skal brukes til et annet formål (kvalitetssikring, forskning, læringsanalyse etc.), må det innhentes samtykke fra de som er med på opptaket.  

Medieseksjonen kan hjelpe til med å redigere opptaket og slette eventuelt innhold med uønskede opplysninger, som for eksempel personopplysninger om andre enn studentene som deltok i undervisningen.

Merk at chat som eventuelt lastes ned lokalt og lagret som tekstfil ikke skal distribueres.

Sletting av opptak

Opptak der studenter kan identifiseres slettes når undervisningen er avsluttet og eksamen i emnet gjennomført med mindre det må lagres lenger av spesifiserte grunner (konteeksamen, klagemulighet etc.).