Verneombudene i OsloMet | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Verneombudene ved OsloMet

Verneombudene ved OsloMet

Oversikt over alle universitetets verneområder og verneombud.
 • Fakultet for HV

  Administrasjon

  • Fakultetsadministrasjonen på Kjeller: Verneområdet omfatter ansatte med kontorer og fellesarealer, lager/arkiv og ekspedisjoner. Verneombud er Kristine Sandaker.
  • Fakultetsadministrasjonen i Pilestredet 32, 10. etasje: Verneområdet omfatter ansatte i fakultetsledelse, stab, seksjon for HR og seksjon for økonomi med kontorer og fellesarealer. Verneombud er Brenda Atubo.
  • Studieadministrasjonen i Pilestredet 32: Verneområdet omfatter ansatte i studieadministrasjonen med kontorer i P32 samt fellesarealer, lager/arkiv og ekspedisjoner. Verneombud er Christin Vangen.
  • Studieadministrasjonen i Pilestredet 50: Verneområdet omfatter ansatte i studieadministrasjonen med kontorer i P50, samt fellesarealer, lager/arkiv og ekspedisjoner.  Verneombud er Marit Steiro.

  Institutt

  • AV: Verneområdet omfatter instituttets ansatte i Stensberggaten 26, 7. et. med kontorer og fellesarealer. Verneombud er Inger Karin Almås.
  • RHT - Ergo: Verneområdet omfatter ansatte i ergoterapiutdanningene med kontorer, fellesarealer og spesialrom. Verneombud er Irma Pinxsterhuis.
  • RHT - FYS: Verneområdet omfatter ansatte på fysioterapi med kontorer, fellesarealer, spesialrom og laboratorier. Verneombud er Elisabeth Wiken Thelenius.
  • RHT - Orto: Verneområdet omfatter ansatte i ortopediingeniørutdanningene med kontorer, fellesarealer og spesialrom. 
  • NVH - bio: Verneområdet omfatter ansatte og ledere på avdeling for bioingeniørfag med kontorer, fellesarealer og laboratorier. Verneombud Eldri Undlien Due.
  • NVH - farmasi: Verneområdet omfatter ansatte og ledere på avdeling for farmasi/reseptarfag med kontorer, fellesarealer og laboratorier. Verneombud er Marthe Rambøl Bjørknes.
  • NVH - tannteknikk: Verneområdet omfatter ansatte og ledere på avdeling for tannteknikerutdanningen med kontorer, fellesarealer og laboratorier. Verneombud er Terje Nilsen.
  • NVH - radiografi: Verneområdet omfatter ansatte og ledere, samt instituttleder på avdeling for radiografiutdanningen med kontorer, fellesarealer og laboratorier. Verneombud er Linn Bjerknes.
  • SHA - verneområde 1, p32: Verneområdet omfatter ansatte med kontorer, fellesarealer og spesialrom i studieløpene VU-helsesykepleier, BA sykepleie 1.år P32, MA sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling, MA-jordmorfag. Verneombud er Hedvig Halvorsrud.
  • SHA - verneområde 2, P32: Ansatte med kontorer, fellesarealer og spesialrom i studieløpene BA sykepleie 2. år heltid, 2. og 4. år deltid, BA sykepleie 3. år heltid, 3. år deltid, VU kreftsykepleie, BA-samfunnsernæring og MA-samfunnsernæring . Verneombud kommer. 
  • SHA - verneområde 3, P32 og Kjeller: Ansatte med kontorer, fellesarealer og spesialrom i studieløpene BA-paramedics, VU-anestesi, VU-operasjon, VU-barn,VU-psykisk helsearbeid, MA-ABI, MA-psykisk helsearbeid. Verneombudet er Dag Even Eggesvik.
  • SHA - verneområde 4, Kjeller: Ansatte med kontorer, fellesarealer og spesialrom i studieløpene BA-sykepleie, BA-samfunnsernæring, VU-kunnskapsbasert praksis, VU-kardiologi, MA-helse og empowerment og MA-samfunnsernæring (inkl. Senter for kontrollerte koststudier). Verneombudet er Kari Anne Hakestad.
 • Fakultet for LUI

  Institutt

 • Fakultet for SAM

 • Fakultet for TKD

  Fakultetsadministrasjonen: Verneområdet omfatter ansatte i fakultetsledelse og -administrasjon, fakultetsadministrasjonens kontorer, lager, arkiv, samt ekspedisjoner i P35. Verneombud er Kristin Ruistuen.

  Institutt

 • SVA

 • SPS 

  Verneområdet omfatter ansatte, med kontorer og fellesarealer. Verneombud er Jan Wessel.

 • Viserektor for forskning og utvikling (FoU)

  Verneområde omfatter ansatte i seksjon for FoU, med kontorer og fellesarealer. Verneombud er Malin Brun-Kjennerud.

 • Prorektor for utdanning

  • Avdeling UTD: Verneområdet omfatter ansatte, med kontorer og fellesarealer i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. Verneombud er Hanne Maanum.
  • Universitetsbiblioteket - Pilestredet 48 og Seksjon for samling og system, samt Pilestredet 32 og 35: Verneområdet omfatter ansatte, med kontorer, fellesarealer, biblioteksareale og lager. Verneombud er Laris Bitanga og Hanne Rennesund Tallaksen. Fra medio februar erstattes Tallaksen av Hege Ringnes.
  • Universitetsbiblioteket - Kjeller: Verneområdet omfatter ansatte, med kontorer, fellesarealer, biblioteksarealer og lager. Verneombud er Eva Andresen
 • Divisjon for organisasjon og infrastruktur

 • Khrono

  Khrono - verneområdet omfatter ansatte i Khrono som har arbeidskontrakt med OsloMet.  Verneombud er Mats Arnesen.

Kontakt

Kontakt