Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Verneombudene ved OsloMet

Oversikt over alle universitetets verneområder og verneombud.

 

Verneområder og verneombud HV

 

Verneområde

Hva verneområdet omfatter 

 Verneombud

Fakultetsadministrasjon – Kjeller

Ansatte med kontorer og fellesarealer, lager/arkiv og ekspedisjoner.

Kristine Sandaker

Fakultetsadministrasjon – Pilestredet 32, 10.etasje

Ansatte i fakultetsledelse, stab, seksjon for HR og seksjon for økonomi med kontorer og fellesarealer.

Berit Nygård

Studieadministrasjon – Pilestredet 32

Ansatte i studieadministrasjonen med kontorer i P32 samt fellesarealer, lager/arkiv og ekspedisjoner.

Elisabeth Sørbø Haug

Studieadministrasjon – Pilestredet 50

Ansatte i studieadministrasjonen med kontorer i P50, samt fellesarealer, lager/arkiv og ekspedisjoner.

Vibecke Foss

 

Institutt AV – 1

Instituttets ansatte Pilestredet 38 med kontorer og fellesarealer.

Christine Tørris

Institutt AV – 2

Instituttets ansatte i Stensberggaten 26, 7. et. med kontorer og fellesarealer.

Live Fay Braaten

Institutt EO – ergo/orto

Ansatte i ergoterapi- og ortopediingeniørutdanningene med kontorer, fellesarealer og spesialrom.

Brian Ellingham

Institutt FYS

Ansatte på institutt for fysioterapi med kontorer, fellesarealer, spesialrom og poliklinikker.

Kari A. Bruusgaard

Institutt NVH – bio

Ansatte på bioingeniørfag og biomedisin med kontorer, fellesarealer og laboratorier.

Kirsten M. Østbye

Institutt NVH – farmasi/tannteknikk

Ansatte på farmasi/reseptarfag og tannteknikerutdanningen med kontorer, fellesarealer og spesialrom.

Rachel Suissa

Institutt NVH – radiografi

Ansatte på radiografutdanningen med kontorer, fellesarealer og spesialrom.

Linn Bjerknes

Institutt SHA – verneområde 1
P32 og Sandvika

Ansatte med kontorer, fellesarealer og spesialrom i studieløpene:
BA sykepleie Sandvika
BA sykepleie 1.år P32, VU kreftsykepleie, MA sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling

Hedvig Halvorsrud

Institutt SHA – verneområde 2
P32

Ansatte med kontorer, fellesarealer og spesialrom i studieløpene:
BA sykepleie 2. år heltid, 2. og 4. år deltid
BA sykepleie 3. år heltid, 3. år deltid

Celina Anker-Rasch

Institutt SHA – verneområde 3
P32 og Kjeller

Ansatte med kontorer, fellesarealer og spesialrom i studieløpene:
BA-paramedics, VU-anestesi, VU-operasjon, VU-barn,VU-psykisk helsearbeid, MA-ABI, MA-psykisk helsearbeid

Heidi Bjørge

Institutt SHA – verneområde 4
Kjeller

Ansatte med kontorer, fellesarealer og spesialrom i studieløpene:
BA-sykepleie, BA-samfunnsernæring, VU-helsesøsterutdanning VU-kunnskapsbasert praksis, VU-kardiologi, MA-jordmorfag, MA-helse og empowerment og MA-samfunnsernæring (inkl. Senter for kontrollerte koststudier)

Kari Anne Hakestad

 

Verneområder og verneombud LUI

Verneområde

Hva verneområdet omfatter

Verneombud

 

Fakultetsadministrasjonen

Ansatte i fakultetsledelse og -administrasjon med kontorer, fellesarealer, lager/arkiv og ekspedisjoner

Øivind Telle

Trine Johnsrud

NAFO

NAFOs ansatte med kontorer og fellesarealer.

Kristin Lund

Institutt BLU

Instituttets ansatte med kontorer, fellesarealer og laboratorier/verksteder

Maybritt Jensen

Heid Osnes

Institutt GFU

Instituttets ansatte med kontorer, fellesarealer og laboratorier/verksteder

Grethe Kjensli

Camilla Rodal

Institutt IST

Instituttets ansatte med kontorer og fellesarealer

Lars Gule

Institutt YLU

Instituttets ansatte med kontorer, fellesarealer og spesialrom.

Karin Herudsløkken

Jon Ingar Holtet

Verneområder og verneombud SAM

Verneområde

Hva verneområdet omfatter

Verneombud

 

Fakultetsadministrasjon i Pilestredet 35

Ansatte i fakultetsledelse og -administrasjon i P35 med kontorer, lager, arkiv samt ekspedisjoner

Kine Bylterud

Institutt for sosialfag

Ansatte, kontorer og fellesarealer

Amela Pacuka

Handelshøyskolen

Ansatte, kontorer og fellesarealer

Ellen Nygard

Pilestredet 48, 4. etasje

Ansatte, kontorer og fellesarealer

Thomas Sødring

Pilestredet 48, 6. etasje

Ansatte, kontorer og fellesarealer

Kristine Kvamme

 

Verneområder og verneombud TKD

Verneområde

Hva verneområdet omfatter

Verneombud

 

Fakultetsadministrasjonen

Ansatte i fakultetsledelse og -administrasjon. Fakultetsadministrasjonens kontorer, lager, arkiv samt ekspedisjoner og IT-drift i P35

Sigurd Storm

Institutt BE

Instituttets ansatte med kontorer, fellesarealer og laboratorier/verksteder

Christian Nordahl Rolfsen

Institutt EST

Instituttets ansatte. Fakultetets kontorer, fellesarealer og verksteder i P32, PP33 og PP35

Ingvill Gjerdrum Maus

Institutt IT

Instituttets ansatte med kontorer, fellesarealer og laboratorier/verksteder

Sigrun Skudem

Institutt MEK

Instituttets ansatte med kontorer, fellesarealer og laboratorier/verksteder

Halvard Fredly

Institutt PD

Instituttets ansatte. Fakultetets kontorer, fellesarealer og laboratorier/verksteder på Kjeller

Astrid Maria Heimer

 

Verneområder og verneombud SVA

 

Verneområde

Hva verneområdet omfatter

Verneombud

AFI

Instituttets ansatte med kontorer og fellesarealer.

Gudrun Rudningen Skjælaaen

NIBR

Instituttets ansatte med kontorer og fellesarealer.

Aadne Aasland

NOVA

Instituttets ansatte med kontorer og fellesarealer.

Ida Tolgensbakk

SIFO

Instituttets ansatte med kontorer og fellesarealer.

Gun Roos

 

SPS

 

Verneområde

Hva verneområdet omfatter

Verneombud

SPS

Senterets ansatte med kontorer og fellesarealer.

Susana Vilhena


Prorektor for forskning og utvikling

Verneområde

Hva verneområdet omfatter

Verneombud

 

Avdeling for forskning og utvikling

Ansatte i Seksjon for FoU med kontorer og fellesarealer.

Nina Helene Løvmo


Prorektor for utdanning

Verneområde

Hva verneområdet omfatter

Verneombud

 

Avdeling UTD

Ansatte med kontorer og fellesarealer i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Hanne Maanum

Universitetsbiblioteket - Pilestredet

Ansatte med kontorer, fellesarealer, biblioteksarealer og lager.

Gry Bettina Moxnes

Universitetsbiblioteket - Kjeller

Ansatte med kontorer, fellesarealer, biblioteksarealer og lager.

Eva Andresen

 

Avdeling for digitalisering og infrastruktur

Verneområde

Hva verneområdet omfatter

Verneombud

 

SDI

Ansatte i Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning med kontorer, arkiv, lager og fellesarealer.

Marte Elise Granlund

IKT

Ansatte i Avdeling for IKT med kontorer og fellesarealer.

Fatima Ali Madar

Eiendom 1 – Pilestredet

Ansatte i Seksjon for drift og husøkonomi med arbeidssted Pilestredet og deres kontorer, fellesarealer, lager og verksteder.

Kathrine Larsen

Eiendom 2 – Pilestredet

Ansatte i eiendomsavdelingens stab og Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte med arbeidssted Pilestredet og deres kontorer og fellesarealer.

Håvard Kristiansen

Eiendom 3 – Kjeller

Ansatte i Avdeling for eiendom med arbeidssted Kjeller og deres kontorer, fellesarealer, lager og verksteder.

Christina Kosinski

 

Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring

 

Verneområde

Hva verneområdet omfatter

Verneombud

Høgskoleledelse m/ stab

Rektorat, DI- og ORV-direktør, samt ansatte i deres stabsenheter med kontorer og fellesarealer.

Tor Even Marthinsen

HR

Ansatte i Avdeling for HR  og Studentparlamentet med kontorer og fellesarealer.

Sara Helene Holtaas

Økonomi

Ansatte i Avdeling for økonomi med kontorer og fellesarealer.

Outhman Charroud

SK

Ansatte i Avdeling SK med kontorer og fellesarealer.

Asta Ø. Kristiansen

Åshild Losnegard

 

Kontakt


chatbot-portlet