HMS-koordinatorer | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

HMS-koordinatorer

HMS-koordinatorer

HMS-koordinatorer er kompetanse- og kontaktpersoner for ansatte og ledere i fakulteter, sentra og i sentrale administrative avdelinger.

Fakultet HV

Fakultet LUI

Fakultet SAM

Fakultet TKD

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Avdelingene i den sentrale administrasjonen