Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / HMS støttefunksjoner

HMS-koordinatorer

HMS-koordinatorer er kompetanse- og kontaktpersoner for ansatte og ledere i fakulteter, sentra og i sentrale administrative avdelinger.

Fakultet HV

Fakultet LUI

Fakultet SAM

Fakultet TKD

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Avdelingene i den sentrale administrasjonen

Kontakt