Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Verneområdeinndeling

Den enkelte enhet må selv bestemme hva som er hensiktsmessig verneområdeinndeling. Det er avgjørende at arbeidstakerne er komfortable med de løsninger som velges.

Følgende skal legges til grunn for vurderingene:

  • Kravene i arbeidsmiljøloven: Antall verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig ... Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på en fullt forsvarlig måte (aml § 6-1 (2)).
  • Verneområdet bør ikke være for stort – og det viktigste; verneområdet må ikke være større enn at verneombudet kjenner arbeidsmiljøet for de ansatte i verneområdet godt og at arbeidstakerne kjenner verneombudet godt.
  • Verneområdet bør ikke være større enn at det er nok for verneombudet å forholde seg til én leder.
  • Verneområdet skal være klart avgrenset til definerte arbeidslokaler og/eller klart avgrensede ansattgrupper. Det er ikke noe i veien for et én leder forholder seg til flere verneombud.
  • Verneområdet bør normalt følge organisasjonsstrukturen. Noen ganger kan det imidlertid være nødvendig å gjøre andre vurderinger; f. eks hvis man har spesielle yrkesgrupper med sterke felles problemstillinger eller spesielle geografiske forhold.
  • Miljøer med spesialaktiviteter kan gjøre det naturlig med relativt små områder, med få tilsatte.

Planer om endringer i verneområder legges fram for lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) etter først å ha vært drøftet med de arbeidstakerne det angår. Dokumentasjon på arbeidstakernes medvirkning skal følge med som en del av saksgrunnlaget til LAMU.

For spørsmål og ytterligere informasjon kontakt med seniorrådgiver HMS.

 

Kontakt


chatbot-portlet