Kontaktpersoner Forskningsdatabasen - Ansatt

Forskningsdatabasen - kontaktpersonar

Forskningsdatabasen - kontaktpersonar

Kvart fakultet og senter har lokale rådgjevarar som kan svare på spørsmål om Forskningsdatabasen. Dei skal også følge opp og kvalitetssikre informasjon som blir lagt inn.

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Kontaktpersonar:

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Kontaktperson:

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Kontaktperson:

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 

Kontaktpersonar:

Avdeling for forskning og utvikling (FOUA)

Kontaktperson:

Senter for profesjonsstudier (SPS)

Kontaktperson:

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Kontaktperson

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Kontaktperson

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Kontaktperson

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Kontaktperson

Tekniske spørsmål?

Kontakt

Vidare utvikling av Forskningsdatabasen

Første versjon av Forskningsdatabasen vart lansert i juni 2020, og den skal utviklast vidare. Har du forslag til forbetringar og/eller nye behov knytt til Forskningsdatabasen? Fint om du kan formidle dette til din lokale kontaktperson.