Personopplysninger i Forskningsdatabasen - Ansatt

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen

Her finn du tips og råd knytt til utfylling og bruk av Forskningsdatabasen. Forklaringane er delt inn i dei ulike fanene i Forskningsdatabasen. Klikk på plussteikna på bileta for å få utfyllande informasjon om Forskningsdatabasen.

Personopplysninger i Forskningsdatabasen

Personopplysninger i Forskningsdatabasen

I Forskningsdatabasen lagres det enkelte personopplysninger knyttet til forskerne som gjennomfører prosjektene.

Personopplysningene og behandlingen av dem

For hvert prosjekt så lagres det personopplysninger om de som jobber med prosjektet. 

Opplysningene som samles er:

  • Navn*
  • Posisjon/Tittel (f.eks. professor)
  • E-post
  • Fakultet/Senter
  • Organisasjon* (f.eks. OsloMet – Storbyuniversitet) 
  • Type organisasjon* (f.eks. universitet og høgskole)
  • Land* (f.eks. Norge)

*Obligatoriske felter. 

Opplysningene som samles inn kommer fra prosjektsøknader eller direkte fra deltakerne i prosjektet. 

Behandlingsgrunnlag

For prosjektleder som på prosjekter som behandler personopplysninger viser vi til personvernforordningen art. 6 nr. 1 c) «rettslig forpliktelse», jf. nr. 1 a), jf. personvernforordningen art. 30 nr. 1 a) som grunnlag for innsamling av disse opplysningene. 

For andre deltakere i prosjektet viser vi til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f) «berettigede interessene».

Det foretas en dokumentert interesseavveining for å avgjøre om den enkeltes personvern veier tyngre enn OsloMets berettigede interesse.

OsloMet samler disse opplysningene for å få oversikt over medarbeiderne og samarbeidspartnere i våre forskningsprosjekter. Dette er for å kunne ta kontakt med medarbeiderne i et prosjekt ved behov, ha oversikt over hvilke partnere OsloMet samarbeider med og legge grunnlag for fremtidig samarbeid. 

Personopplysningene lagres minimum så lenge prosjektet er aktivt. 

Rettigheter til de som er registrert. 

Personer som har blitt registrert i Forskningsdatabasen har:

  • retten til innsyn, retting, sletting, begrensning, og å protestere opplysningene som er registrert i Forskningsdatabasen.
  • Retten til å klage til Datatilsynet. 

For spørsmål og ytterligere informasjon ta kontakt med: