Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen

Her finn du tips og råd knytt til utfylling og bruk av Forskningsdatabasen. Forklaringane er delt inn i dei ulike fanene i Forskningsdatabasen. Klikk på plussteikna på bileta for å få utfyllande informasjon om Forskningsdatabasen.

Søk, filter og eksport til excel

Søk, filter og eksport til excel

 1. Søkefunksjon

  Du kan gjere eit søke ved å skrive ord eller tal i Search feltet. Søket foregår i all fritekst i Forskningsdatabasen, uavhengig av felt. 

  I tillegg til søkefunksjonen kan du også nytte filter. 

 2. Filter

  Filter finn du ved å trykke på trakta oppe til høgre. Velg dei filtera du ynskjer, alle må ikkje fyllast ut. Du kan fjerne filter også, og fortsette søket, eller gå inn etter eit søk og sette ytterlegare/justere filter. 

  Du kan nullstille filtersøket ved å trykke traktikonet som er merka med ein "x". 

 3. Eksportere til excel

  Når du har utført søket ditt, kan du eksportere det til excel. Dette gjer du ved å trykke symbolet ved sidan av filter-trakta oppe til høgre. Det er mogleg å eksportere informasjon om inntil 500 prosjekt samtidig. 

Kontakter Forskningsdatabasen

Kontakter Forskningsdatabasen