Språk og oversettelse | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Språk og oversettelse

Språk og oversettelse

Retningslinjer, tips og råd til oversettelse av tekst til nynorsk og engelsk.

Retningslinjer

Rettskrivning og klarspråk

Oversettelse og språkvask

Nynorsk

Ressurser

Ordbøker og oppslagsverk