Språk og oversettelse | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Språk og oversettelse

Språk og oversettelse

Retningslinjer, skrivetips og oversettelse av tekst til nynorsk og engelsk.