Tilgangsrutiner for My Network | Personalforvaltning - Ansatt

Tilgangsrutiner for Varbi

Tilgangsrutiner for Varbi

Admin-rutiner for tilgang til brukere i rekrutteringssystemet Varbi.
  • Alle eksterne brukere skal ha en tidsbegrenset tilgang som gjelder ut den perioden rekrutteringen er gjeldende.
  • Alle som er sakkyndig utvalg skal settes som - Sakkyndig (leserettigheter, ikke kommentarer).
  • Alle eksterne brukere bør ha tilgang kun til de sakene de skal jobbe med.
  • Alle interne skal linkes opp mot Feide tilgang - bruk søk i katalog funksjonen når du legger opp en OsloMet bruker.
  • Alle interne som ikke jobber her lenger skal slettes.
  • Alle interne som har mer enn 6 mnd. permisjon skal inaktiveres.

Ved spørsmål og hjelp kontakt Avd. HR;