Rutiner personalforvaltning | Personalforvaltning - Ansatt

Personalforvaltning

Personalforvaltning

Her ligger noen av rutinene for personalområdet. Du finner mer om personalrutiner i Personalhåndboka.

Sykefravær og oppfølging

Elektronisk sykefraværsoppfølging (SFO) - for ledere

Elektronisk sykefraværsoppfølging for alle ledere i SAP-portalen.

Permisjon

Endringer

Brukeradministrativt system (BAS)

Brukeropplysningene i BAS er styrende for automatiske tilganger i mange ulike system ved universitetet. For nyregistreringer eller endring av opplysninger knyttet til den ansatte, følg denne prosedyren:

Intern overflytting - endring av ansattes organisatoriske tilhørighet

Ved endring av  organisatorisk tilhørighet - f.eks. om en ansatt skal flyttes fra HR i fellesadministrasjonen til HR ved et fakultet skal denne rutinen følgers. Dette skal gjøres for å sikre enhetlig informasjon om den ansatte i alle fagsystem. Rutinen skal brukes både ved midlertidig og fast endring, men skal ikke brukes der endringen skjer som følge av nyansettelse:

Organisasjonsendringer

Ved organisasjonsendringer som oppretting, nedlegging, flytting, navneendring eller andre endringer i organisasjonsenheter skal dette gjøres  i tråd med disse retningslinjene:

Øvrige rutiner

Ved dødsfall

Retningslinjer for oppfølging av dødsfall – gjelder både ved studenters og ansattes død.

Medbestemmelse

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

HR-fellestjenester

Url :
Kontakt HR-fellestjenester

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA