Rutiner personalforvaltning | Personalforvaltning - Ansatt

Personalforvaltning

Personalforvaltning

Her ligger noen av rutinene for personalområdet. Du finner mer om personalrutiner i Personalhåndboka.

Endringer

Intern overflytting - endring av ansattes organisatoriske tilhørighet

Foreligger det organisatoriske endringer i ansattforhold skal lokal HR informere den enkelte ansatte skriftlig om dette. Endringer må også meldes til Seksjon for lønn - bruk skjemaet "Endring av faste lønnsopplysninger".

Organisasjonsendringer

Ved organisasjonsendringer som oppretting, nedlegging, flytting, navneendring eller andre endringer i organisasjonsenheter skal dette gjøres i tråd med retningslinjene.

Hjemmekontor

OsloMet har egne retningslinjer for hjemmekontor.

Ved dødsfall

Retningslinjer for oppfølging av dødsfall – gjelder både ved studenters og ansattes død.

Øvrige rutiner

Medbestemmelse

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA