Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning

Retningslinjer for organisasjonsendringer

På bakgrunn av vedtak i styresak 11-2018 utarbeider Avd. HR nye retningslinjer for organisasjonsendringer. Disse vil bli publisert i løpet av november 2018.

Har du spørsmål om organisajonsendringer, ta kontakt med din lokale HR-seksjonssjef eller Brita Bye, Avdeling for HR.