Formål og omfang - Ansatt

Retningslinjer for oppfølging av dødsfall

Retningslinjer for oppfølging av dødsfall

Retningslinjer ved dødsfall - formål og omfang

Retningslinjer ved dødsfall - formål og omfang

Formålet med retningslinjene for oppfølging av dødsfall er å sikre at det i etterkant av dødsfall blant studenter eller ansatte iverksettes tiltak for å ivareta og følge opp berørte studenter og ansatte.

Retningslinjene skal følges selv om universitetet er nedstengt som følge av corona-situasjonen. HR vil kunne bistå med tilpasninger som må til i en situasjonen hvor vi dessverre ikke kan samles fysisk. Ta kontakt med din lokale HR-leder for bistand.

Retningslinjen beskriver

  • hva som skal gjøres,
  • hva som bør vurderes å gjøre og
  • råd om hvordan de ulike oppgavene kan utføres.

Retningslinjen omhandler både

  • Organisatoriske tiltak
  • Psykososial oppfølging

Oppfølging av dødsfall skal skje på lavest mulig nivå i forhold til den avdøde. De som arbeider tettest på et student- eller arbeidsmiljø vil kjenne miljøet og se eventuelle behov best.

  • Retningslinjen skal ikke iverksettes om en student eller en ansatt er meldt savnet.  
  • Retningslinjen gjelder ikke håndtering av akutte hendelser på universitetets område.

 

Kontakt

Kontakt

Kontaktinformasjon til fakultetsdirektører, HR og andre ressurspersoner.

HR-direktør

Telefon :
67 23 50 60 / 948 77 592
E-post :

Fak. HV - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. HV

E-post :

Fak. LUI - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. LUI

E-post :

Fak. SAM - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. SAM

E-post :

Fak.TKD - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. TKD

E-post :

SVA

E-post :

Psykososial koordinator

Telefon :
67 23 54 69 / 926 14 750
E-post :

Studentpresten

Telefon :
67 23 52 60
E-post :
Sted/Adresse :
A115, Studenttorget, Pilestredet 52

Avd. UTD

Telefon :
67 23 59 95 / 979 76 828
E-post :