Droppe til innhold

Retningslinjer for oppfølging av dødsfall

Organisatoriske tiltak ved dødsfall

Hva man skal gjøre når man mottar melding om at en student eller en ansatt er død.

Retningslinjene skal følges selv om universitetet er nedstengt som følge av corona-situasjonen. HR vil kunne bistå med tilpasninger som må til i en situasjonen hvor vi dessverre ikke kan samles fysisk. Ta kontakt med din lokale HR-leder for bistand.

Innmelding av dødsfall

Informasjon om dødsfall kan komme fra ulike hold. Ved melding over telefon, spør om og noter:

  • Navn på innringer, samt kontaktinformasjon og relasjon til avdøde
  • Tidspunkt for dødsfallet
  • Om man kan/ønsker å oppgi dødsårsak
  • Hvilken informasjon pårørende ønsker skal gis til kollegaer/medstudenter
  • Tid og sted for begravelse/bisettelse
  • Kontaktinformasjon til nærmeste pårørende
  • Er innringer pårørende - si at vi vil ta kontakt igjen.

Melding om dødsfall og innhentet informasjon gis videre til fakultetsdirektør/avdelingsdirektør

  • studentpresten ettes på kopi ved dødsfall ved studenter; studentprest@OsloMet.no

Informasjon om et dødsfall kan sendes pr. epost, men sensitiv informasjon - som dødsårsak - skal ikke sendes pr. epost.

Universitet må alltid sørge for å få bekreftet innmeldte dødsfall.

Det er fakultetsdirektør/ avdelingsdirektør sitt ansvar å påse at dette blir gjort. Er man i tvil – ta kontakt med studentpresten for bistand. 

Etter at melding om dødsfall er bekreftet

Fakultetsdirektør/avdelingsdirektør informerer nærmeste leder med personalansvar og  rektor. Rektor skal alltid informeres.  

Leder med personalansvar informerer lokal HR og Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn.

Henvendelser fra media skal videreformidles til og håndteres av kommunikasjonsdirektøren.

  • Avdødes identitet skal aldri oppgis ved ekstern henvendelse.
  • Berørte skal skjermes for uønsket oppmerksomhet.

Oppfølging av dødsfallet

Lokal HR-enhet, i samarbeid med nærmeste leder og/eller studieadministrasjonen, har ansvaret for at oppfølging av dødsfall skjer.

Kontakt

Kontaktinformasjon til fakultetsdirektører, HR og andre ressurspersoner.

HR-direktør

Telefon :
67 23 50 60 / 948 77 592
E-post :

Fak. HV - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. HV

E-post :

Fak. LUI - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. LUI

E-post :

Fak. SAM - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. SAM

E-post :

Fak.TKD - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. TKD

E-post :

SVA

E-post :

Psykososial koordinator

Telefon :
67 23 54 69 / 926 14 750
E-post :

Studentpresten

Telefon :
67 23 52 60
E-post :
Sted/Adresse :
A115, Studenttorget, Pilestredet 52

Avd. UTD

Telefon :
67 23 59 95 / 979 76 828
E-post :
chatbot-portlet