Skip to Content

Administrative support

Administrative support

Ressursgruppe for dødsfall

OsloMet har en ressursgruppe med ulike fagpersoner for å bistå ansatte ved dødsfall. Gruppen består av ressurser fra HR, studieadministrasjon (STU) og studentpresten.

Ressursgruppe ved dødsfall består av

Ressursgruppen vil kunne bistå med råd eller praktisk hjelp til lokale enheter/HR. Hva gruppen kan bistå med er veiledende, ikke uttømmende.

Ressursgruppen møtes to ganger i året for å gjennomgå hendelser, dele erfaringer og lærdom og på denne måten søke å få til gode retningslinjer og prosesser rundt vanskelige hendelser.

Erfaringsbank

Ressursgruppen vil på sikt opprette en erfaringsbank hvor alle dødsfall anonymiseres og legges inn. Informasjon om dette kommer når dette er klart.

Eksterne ressurser