Innhold | Kommunikasjon | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Kanalstrategi

template.back.to.overview Kanalstrategi

Ved OsloMet bruker vi flere kanaler for å nå ulike målgrupper. Denne kanalstrategien skal hjelpe deg til å velge riktig kanal ut fra hvilken målgruppe du skal nå og med hvilket budskap.

Kanalstrategien skal svare på tre ting

 • Hvilke kanaler har vi – og hvem har ansvaret for disse?
 • Hvem er målgruppe for de ulike kanalene?
 • Hvordan bruker vi kanalene?

Kanalstrategien støtter opp under kommunikasjonsmålene ved OsloMet hvor vi gjennom kommunikasjon skal bidra til

 • at OsloMet er synlig og tydelig for omverdenen
 • at folk forbinder OsloMet med det positive vi bidrar med
 • å bygge felles kultur og identitet ved OsloMet
 • Interne kanaler og prinsipper for innhold

  Her finner du informasjon om hvilke kanalene du kan bruke til internkommunikasjon ved OsloMet:

  • ansatt.oslomet.no - Målgruppe: Alle ansatte. Formål og innhold: Åpen kanal - hovedkanal for internkommunikasjon, fast informasjon, nyheter og arrangementer. Ansvarlige: Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK)
  • Nyhetsbrev internt - Målgruppe: Alle ansatte/grupper av ansatt. Formål og innhold:  Interne nyheter på OsloMet. Ansvarlig: SK/leder/avsender
  • Teams - Målgruppe: Grupper av ansatte. Formål og innhold: Lukket kanal for informasjonsdeling i teamet. Ansvarlig: Team-eier
  • E-post - Målgruppe: Ansatte. Formål og innhold: Informasjon til personer eller grupper. Ansvarlig: Avsender
  • Møter/arrangementer - Målgruppe: Ansatte. Formål og innhold: Informasjon/kommunikasjon til grupper. Ansvarlig: Møtearrangør
  • Khrono/media*- Målgruppe: Alle ansatte. Formål og innhold: Aktuelle nyheter for ansatte. Ansvarlig: SK
  • Sosiale medier Facebook og LinkedIn*- Målgruppe: Ansatte. Formål og innhold: Aktuelle nyheter for ansatte. Ansvarlig: SK

  *Primært kanal for eksterne målgrupper, men kan også nå ansatte med informasjon.

  Prinsipper for innhold i interne kanaler

  • Innhold skal bo og vedlikeholdes ett sted. Ellers lenke til der innholdet er.
  • Info for alle ansatte/store ansattgrupper skal ligge åpent på ansatt-sidene.
  • Offisielle/førende dokumenter skal ligge åpent på ansatt-sidene.
  • Lokal info for enheter/grupper kan ligge i Teams, eller i fagsystemer.
  • Unngå utvikling av SharePoint som ekstra nettsider.
  • Når Tjenesteplattformen kommer, kan veiledninger for saksbehandlerne for de enkelte tjenestene ligge der.

  Her kan du finne mer informasjon om kanaler for internkommunikasjon.

 • Digitale flater

  • oslomet.no 
   • Målgruppe: Søkere og samarbeidspartnere. 
   • Formål og innhold: Hovedkanal for å markedsføre studiene, formidle forskning og gi oversikt over institusjonen OsloMet. Ansvarlig: Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK)
  • student.oslomet.no 
   • Målgruppe: Studenter. 
   • Formål og innhold: Min side for studenter er hovedportal for statisk informasjon til studentene våre. Persontilpasset informasjon med emne- og programplaner, timeplan og nyheter. Ansvarlig: Avdeling SK
  • Canvas - Målgruppe: Studenter. Formål og innhold: Canvas er læringsplattformen til studentene på OsloMet. Her kan man kommunisere enten til alle studentene på OsloMet, fakultetsnivå eller på emnenivå. Informasjonen på Canvas må være faglig relevant eller omhandle studentenes studier.  Ansvarlig: Avdeling for utdanning
  • ansatt.oslomet.no - se interne kanaler
  • Nyhetsbrev internt - se interne kanaler
  • Nyhetsbrev eksternt - Målgrupper: samarbeidspartnere, journalister, arbeidsliv, politikere og myndigheter og ansatte. Formål og innhold: Forskningsformidling og virksomhetskommunikasjon. Ansvarlig: Avdeling SK
  • uni.oslomet.no - Målgruppe: Samarbeidspartnere og interessenter til OsloMet-prosjekt. Formål og innhold: Publiseringsplattform for utdannings- og forskningsprosjekt med eksterne samarbeidspartnere, eksternfinansierte prosjekt, interne forskningsgrupper og forskningsprosjekt, uavhengige enheter ved OsloMet. Ansvarlig: Avdeling SK
  • Podkasten Viten og snakkis - Målgruppe: Folk flest, journalister og samarbeidspartnere, studenter og ansatte. Formål: Forskningsformidling, omdømmebygging. Fungerer også som treningsarena for OsloMet-forskere. Ansvarlig: Avdeling SK
  • Infoskjermer - Målgruppe: Studenter. Ansvarlig: Avdeling SK
  • oslomet.no
   • Målgruppe: søkere og samarbeidspartnere
   • Formål og innhold: hovedkanal for å markedsføre studiene, formidle forskning og gi oversikt over institusjonen OsloMet.
  • Student.oslomet.no
   • Målgruppe: studenter
   • Formål og innhold
 • Sosiale medier og kanalkart

  • OsloMets Facebook - Målgruppe: Eksterne: potensielle studenter, samarbeidspartnere og alumni, studenter og ansatte. Formål og innhold: Inspirerende, engasjerende, underholdende, profilerende innhold, virksomhetskommunikasjon, annonseplattform. Ansvarlig: Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK)
  • OsloMets Instagram - Målgruppe: Nåværende studenter. Formål og innhold: Inspirerende og profilerende innhold, livet som student ved OsloMet, annonseplattform. Ansvarlig: Avdeling SK
  • OsloMets Snapchat - Målgruppe: Potensielle studenter. Formål og innhold: Livet som student ved OsloMet. Ansvarlig: Avdeling SK
  • OsloMets Twitter - Målgruppe: Samarbeidspartnere, politikere, media og universitets og - høgskolesektoren (UH-sektor)
  • OsloMets LinkedIn - Målgruppe: Alumni, samarbeidspartnere og UH-sektor. Formål og innhold: Virksomhetskommunikasjon, employer branding. Ansvarlig: Avdeling SK

  Sosiale medier - kanalkart

  • Potensielle studenter - Anbefalte kanaler: Facebook, Snapchat og Instagram
  • Studenter - Kan benytter: Facebook, Snapchat og Instagram
  • Potensielle ansatte - Anbefalte kanaler: LinkedIn. Kan benyttes: Twitter
  • Ansatte - se interne kanaler
  • Alumni - Anbefalte kanaler: Facebook og LinkedIn. Kan benyttes: Twitter
  • Eksterne (journalister, politikere) - Anbefalte kanaler: Facebook, Twitter og LinkedIn
 • Film og video

  • OsloMets Youtube - Målgrupper: Potensielle studenter, samarbeidspartnere, studenter og ansatte. Formål og innhold: Profilerende filmer, studiepresentasjoner, gode historier: Livestreaming fra konferanser og arrangement, omdømmebyggende filmer, reklame for OsloMet studentrekruttering og forskningsformidling. Ansvarlig: Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon
  • Film.oslomet.no - Målgruppe: Publiseringskanal. Formål og innhold: Publiseringskanal for alle filmer som skal vises på OsloMet.no: Filmer for undervisning, også for eksterne målgrupper. Undervisningsfilmer som skal embeddes på ulike plattformer/nettsider. Interne filmer filmarkiv, filmer for undervisning. Ansvarlig: Medieseksjonen 
 • Hvilken kanal skal jeg velge?

  Når du skal vurdere hvilken kanal du skal velge kan du stille deg disse spørsmålene:

  1. Hva ønsker du å oppnå?
  2. Hvem er målgruppa? (eks. studenter, ansatte, potensielle studenter, alumni)
  3. Hvilket budskap har du?
  4. Med hvilke tiltak treffer du best? (Kan du snakke med dem direkte, er det best med et allmøte, trengs det informasjon på nett,
  5. ønsker du engasjement på SoMe, skal målgruppen kommunisere noe tilbake?)

  Nå kan du vurdere hvilke kanaler du skal velge!

 • Retningslinjer for de ulike kanalene

 • Ressurser