Retningslinjer for domener - Ansatt

Retningslinjer for domener til nettsider

Retningslinjer for domener til nettsider

Dette er retningslinjer som skal følges for alle typer nettsider brukt til forskning, forskningsformidling, undervisning, administrativt og andre aktiviteter på OsloMet.

Retningslinjer for domener på OsloMet 

 • Domener som utgir seg for å være/representere OsloMet skal eies av OsloMet. 
 • OsloMet sin logo og/eller navn kan ikke brukes på privateide domener. OsloMet kan ikke fremstå som ansvarlig for privateid domene. Det skal ikke settes opp videresending (redirects) fra privateid domene til oslomet-domener uten avtale med avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK).  
 • Enheter kan ikke selv eie et domene. Alle domener skal eies av OsloMet som institusjon med organisasjonsnummer. 
 • Ansatte kan IKKE anskaffe et domene som privatperson til arbeidsrelaterte prosjekt. Hvis en ansatt eier et domene vil det bli oppfattet som om at dette skjer i privat regi og OsloMet har ingen ansvar for domenet og innholdet. 
 • Godkjenning av domener ved OsloMet forvaltes av avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon. Teknisk forvaltning skjer hos avdeling for IKT. 
 • Hvis noen registrerer .NO-domene på OsloMet sitt organisasjonsnummer uten godkjenning/uten å følge prosess blir disse fjernet uten varsel. 

Hva vil det si å eie et domene? 

Når du eier et domene har du det juridiske ansvaret. Dette ansvaret inkluderer at innhold og funksjonalitet på siden følger norsk lov til enhver tid. Eier av et domene kan bli stilt til ansvar for brudd på ulike lover og regler. Eksempel: DIFI er tilsynsmyndighet for universell utforming av IKT og kan gi bøter dersom lovverket ikke følges.  

Lov om personvern og språkloven er andre eksempel på lover som kan gjelde

Domenestruktur ved OsloMet 

oslomet.no 

 • Hovedregelen er at innhold på nett skal ha formen «oslomet.no/eksempel». 
 • Bruk av oslomet.no-sikrer at avsender er tydelig og at innholdet er kvalitetssikret.
 • Alle nettsider som beskriver virksomhet ved OsloMet skal ligge der de hører hjemme i strukturen. 
 • oslomet.no er det domenet med størst autoritet hos Google (Google ranking) og andre som indekserer og rangerer domener.  
 • Enheter, senter, prosjekt som er en del av OsloMet / del av organisasjonsstrukturen skal ha en egen side på oslomet.no. Det vil være mulig for de som ønsker utvidet/andre funksjonaliteter til å nytte uni.oslomet.no-plattformen som bruker Wordpress som publiseringssystem (CMS). 

Oslomet.no/eksempel 

Oslomet.no bruker i eZ-publish som publiseringssystem (CMS). Sidene er tematisk strukturert med egne regler for undersider. 

uni.oslomet.no/eksempel 

Uni.oslomet.no bruker Wordpress som publiseringssystem og har domenestruktur uni.oslomet.no/eksempel som hovedregel. 

eksempel.oslomet.no 

Større prosjekt der det er viktig å profilere prosjektnavnet eksternt kan søke om å få domene av typen prosjektnavn.oslomet.no. OsloMet bruker hovedsakelig WordPress som cms for denne typen prosjektsider. 

Les mer om uni.oslomet.no og WordPress-plattformen

Innhold som naturlig hører sammen for en spesifikk målgruppe kan også bruke subdomenet eksempel.oslomet.no. Eksempel: student.oslomet.no og ansatt.oslomet.no 

Toppdomener 

.no-domener 

 • OsloMet kan maksimalt eie 100 .no domener. Normalt er denne kvoten fylt opp. For at OsloMet skal kunne eie et nytt .no-domene må først et annet domene fjernes. 
 • OsloMet fortsetter å eie gamle domener som eksempelvis hioa.no, hio.no hiak.no, nova.no av sikkerhetsmessige årsaker. 
 • OsloMet vil kun vurdere å kjøpe nytt .no-domene der det er vesentlig at navnet i seg selv er et merkenavn eller er kommersielt interessant på lengre sikt. Normalt skal egne merkenavn ved OsloMet ta utgangspunkt i subdomene ekspempel.oslomet.no slik at prosjekt/merkenavn er koblet til hoveddomene. 
 • Se oversikt over .no-domene eid av OsloMet (https://www.norid.no/en/dine-domenenavn/hva-er-registrert/?query=997058925) 

Andre toppdomener (.eu, .net, .com, .org) 

 • EU-domener brukes til nettsider for EU-prosjekter, der OsloMet er prosjekteier.  
 • Andre toppdomener er ikke en del av domenestrukturen ved OsloMet, og skal ikke brukes. 

Søknad om nettside/prosjektside/domene 

Har du spørsmål eller ønske om nettside/prosjektside/domene kan du nettredaksjonen@oslomet.no. Ved kontakt må du beskrive behovet, målgruppen og varighet for prosjektet.