Kanaler for internkommunikasjon | Internkommunikasjon | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Kanaler for internkommunikasjon

Kanaler for internkommunikasjon

Disse kanalene kan du bruke for å nå fram internt med budskap til ansatte på OsloMet.

Intranettet

 • Intranettet vårt har adressen ansatt.oslomet.no.
 • Dette er hovedkanalen for internkommunikasjon.
 • Når du klikker Logg inn, kommer du til Min side med informasjon som er skreddersydd til deg.

Intranettet har ulike kategorier for informasjon: 

Toppmenyen

Her ligger brukerorientert informasjon om faste rutiner og prosedyrer på OsloMet som

 • skal gi svar på spørsmålene ansatte har når de skal utføre en oppgave
 • ikke skal behøve hyppig oppdatering
 • ligger åpent tilgjengelig uten at du er logget på Min Side

Siste nytt

 • Aktuelle saker fra ledelsen eller organisasjonen, rettet mot ansatte, ligger på forsiden av intranettet og i nyhetsoversikten.
 • Vil du informere andre på OsloMet om noe? Lag en nyhetssak.
 • Er du kommunikasjonsrådgiver på en lokal enhet og vil dele en lokal nyhet med alle? Slik går du fram.

Hva skjer

Andre internkommunikasjonskanaler

I tillegg til intranettet finnes det flere kanaler som brukes til internkommunikasjon:

E-post

OsloMet har egne retningslinjer for bruk av epost til studenter og ansatte. Avd. SK  har redaktøransvaret for bruk av e-post til felleslister, slik som for andre felles kommunikasjonskanaler på universitetet. Avdeling for IKT styrer e-postlister over ansatte og studenter.

Fra august 2017 har vi stengt tilgangen til å sende epost til alle ansatte. Det gjøres unntak for bruk av epost til alle i forbindelse med felles nyhetsbrev, krisehåndtering, eller andre helt spesielle tilfeller.

OsloMet har en restriktiv politikk når det gjelder å dele ut epostlister til andre aktører, da spesielt kommersielle aktører. Epostlister vil derfor kun deles ut i helt spesielle tilfeller og etter en konkret vurdering.

OsloMet legger til grunn at den som evt. benytter disse listene har innhentet nødvendige tillatelser (evt. gjennom en overføringsavtale) og følger relevant lovverk ved bruk av listene. 

 • E-post til mindre grupper: For mindre grupper enn alle ansatte, vil det være opp til leder for enheten hvordan det skal sendes epost til ansatte. Eks. vil det være opp til dekanen hvordan det sendes epost på et fakultet.

 • E-post til studenter: For studenter sendes epost fra Felles Studentsystem (FS). Det er Avd. Utdanning som styrer dette for epost til alle studenter. Avdeling SK gir råd. For mindre grupper av studenter styres dette av enhetene som fakultet, institutt og studieprogram.

Teams/ Office 365

Teams som samhandlingsplattform er implementert på OsloMet. Dette gir mange muligheter for samhandling om dokumenter, oppgaver og interne nyhetsstrømmer innad i prosjekter og enheter. Samhandling gjennom Office 365 har den fordelen at den er integrert med e-posten din, slik at du får varsler på e-post når det kommer en nyhet som er interessant. Office 365 vil erstatte andre e-postlister. Les mer om Teams her. 

Interne nyhetsbrev

Nyhetsbrev er e-post med redaksjonelt utvalgt innhold som er satt opp i en grafisk mal. Brevet peker gjerne til nyheter som ligger publisert på nett. Les retningslinjer for bruk av nyhetsbrev på OsloMet. 

 • Nyhetsbrev til alle ansatte sendes ut av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK):
  • ”Aktuelle saker for ansatte” er et nyhetsbrev som oppsummerer de viktigste interne nyhetene på OsloMet og går ut omlag to ganger i måneden. Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon har det redaksjonelle ansvaret.
  • «Nyhetsbrev fra OsloMet» sendes ut hver torsdag med OsloMets siste forskningsnyheter innen blant annet velferd, arbeidsliv, helse, skole og teknologi. Nyhetsbrevet går ut til både ansatte på OsloMet og eksterne mottakere.
  • De grafiske malene for nyhetsbrev som sendes ut til alle ansatte fra SK er ikke tilgjengelige til andre formål.
 • Nyhetsbrev internt på enheter kan utformes på forskjellige måter. Enheten må selv utforme maler og innhold.
  • Maler kan lages i Outlook eller med html-koding.
  • Innholdet i interne nyhetsbrev bør lenke til info som er publisert på nettsidene eller intranettsidene til OsloMet. På denne måten kan innholdet finnes igjen via andre felleskanaler.
  • Det er et godt prinsipp at mottakere av nyhetsbrev skal bli informert om hvorfor de mottar nyhetsbrevet, og ha mulighet til å melde seg av.
  • Når du sender ut informasjon til mange er det viktig å tenke gjennom om mottakerne er i målgruppa for de budskapene du formidler.
  • Det skal ikke benyttes eksterne systemer for utsending av e-post, herunder nyhetsbrev, uten at disse er godkjent av IT.

Møter og linjekommunikasjon

Kommunikasjon er et linjeansvar. Som leder har du ansvar for å videreformidle saker du er informert om nedover i linja. For å kommunisere godt i linje kan du bruke disse kanalene:

 • Faste møter for enheten/ledermøter
 • E-post
 • Teams/Office 365

Visuell kommunikasjon

 • OsloMets visuelle profil skal benyttes til intern visuell kommunikasjon. Det skal ikke utformes nye logoer eller navnetrekk for enheter, prosjekter eller arrangementer i OsloMet-regi.
 • Enheten må selv utforme, trykke opp og utplassere oppslag etter gjeldende retningslinjer.

Sosiale medier

På OsloMet regner vi sosiale medier som eksterne kommunikasjonskanaler.