Hvilken plattform nytter OsloMet for film/video/streaming? - Ansatt

Hvilken plattform nytter OsloMet for film/video/streaming?

Hvilken plattform nytter OsloMet for film/video/streaming?

OsloMet har følgande plattformer for publisering av film/video/streaming.

Panopto

Ansvarlig: Avdeling for utdanning (panopto@oslomet.no)

Youtube.com/oslomet

  • Omdømmebyggende filmer
  • Reklame for OsloMet
  • Studentrekruttering
  • Forskningsformidling
  • Streaming av konferanser

Ansvarlig: Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

film.oslomet.no

Ansvarlig: Medieseksjonen, Universitetsbiblioteket

Facebook.com/OsloMet

  • Underholdene/inspirerende filmer
  • Omdømmebyggende filmer
  • Reklame

Ansvarlig: Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Generelt

Det skal ikke opprettes andre film-kontoer/plattformer med OsloMet sin logo/navn.

Alle filmer som publiseres under OsloMet sitt navn skal være tekstet og følge retningslinjer for personvern.