Tilgang til gjestekonto | Brukerkonto og adgangskort - Ansatt

Bestille gjestekonto

Bestille gjestekonto

Her finner du informasjon om hvordan du kan gi dine besøkende, for eksempel gjesteforelesere, tilgang til internett ved OsloMet i inntil én måned.

Gjestekonto gir tilgang til innlogging på OsloMet PC-er, bruk av trådløst nett og ett hjemmeområde.

 • Gjestekonto ved lengre opphold

  Gjestekonto gir tilgang til innlogging på OsloMet PC-er, bruk av trådløst nett og et hjemmeområde.

  Forutsetning

  • Kun ansatte ved OsloMet kan bestille en gjestekonto på vegne av besøkende.

  • Bestilleren er ansvarlig for aktivitetene til den eller de som tar i bruk nettverkstilgangen. 

  Logg på til eduroam (Wi-Fi)

  Logg på trådløst nett "eduroam" med tildelt brukernavn@oslomet.no og tildelt passord.

  Eksempel "brukernavn@oslomet.no": anon-14800@oslomet.no

  Merk: Alle som trenger tilgang til trådløst nett må fylle inn "@oslomet.no" etter brukernavnet. Slik at brukerkonto/gjestekonto godkjennes/autentiseres på det trådløse nettverket på OsloMet.

 • Trådløst nett ved kort opphold (12 timer)

  OsloMets trådløse gjestenett heter OsloMet Guest. Dette nettverket er kun for besøkende som ikke har en brukerkonto ved OsloMet eller tilgang gjennom eduroam.

  OsloMet Guest i bruk

 • Betingelser for bestilling av gjestekonto / anonym tilgang:

  • Kun til kortsiktig bruk.
   • Tilganger som varer lenger enn en måned skal registreres i BAS av HR på fakultetene.
  • Brukerne opprettes på OsloMet sitt studentnettverk.
  • Alle opprettelser av slike kontoer blir logget og bestiller har ansvar for å sikre at brukerne overholder OsloMets IT-instruks.
  • Du kan ikke bestille mer enn 1000 gjestebrukere.
  • Alle filer lastet opp av gjestebruker blir slettet automatisk etter at avtalt tilgangstid er ferdig. Det blir ikke tatt sikkerhetskopi.
  • Kontoer som misbrukes eller skaper problemer vil bli deaktivert uten varsel. Bestiller vil måtte gjøre rede for hva som har skjedd.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk