KI i praksis. Oppdag mulighetene og heng deg på KI-toget: Modul 2

Hendelseskalender

KI i praksis. Oppdag mulighetene og heng deg på KI-toget: Modul 2

OsloMet-akademiet etablerer en ny læringsarena for KI i nært samarbeid med TKD. Høsten-24 tilbys kurset «KI i praksis. Oppdag mulighetene". Dette kurset gir økt forståelse og evne til å se fordeler, muligheter og begrensninger. Vi vil gå nærmere inn på dagens samfunnsutvikling, og vår evne til å ta ansvar rundt etiske vurderinger om KI.

Dato/Tid

Sted

OsloMets lokaler på Holmlia (Holmliaveien 75)

Målgruppe

Kurset består av tre ulike moduler. Modul 1 og Modul 2 er åpne for alle ansatte med interesse og engasjement for temaene. Modul 3 er åpen kun for forskere og undervisere som har behov for å gå mer i dybden i forhold til eget pågående arbeid som involverer KI.  

De tre enkeltstående moduler kan tas separat eller samlet, med unntak av at modul 3 har nevnte begrensninger av målgruppe. 

Læringsmål

Etter å ha gjennomført kurset ønsker vi at du skal ha oppnådd i følgende læringsutbytte

Kunnskap

  • Kjenne til hva teknologien bak kunstig intelligens er og hva den bygger på. 
  • Kjenne til begrensninger til kunstig intelligens som bias, hallusinasjoner, mm. 
  • Kjenne til forskjellige teknologier innen kunstig intelligens som store språkmodeller, prediktive modeller, og maskinlæring.  

Ferdigheter

Kunne lage egne tilpassede KI-verktøy som f.eks. en spesialtilpasset stor språkmodell.  Kunne effektivt bruke kunstig intelligensverktøy i eget arbeid, som store språkmodeller og bildegeneratorer. 

Kompetanse

Kunne vurdere hvorvidt bruk av kunstig intelligens er i henhold til etiske, personvernmessige føringer. Kunne vurdere når bruk av KI er hensiktsmessig. Kunne vurdere hvilke typer verktøy/KI-teknologi som kan brukes for å tilnærme et problem.  

Kursinnhold

Dette kurset består av tre moduler som kan tas samlet eller uavhengig av hverandre.

Modul 2. 10 oktober klokken 09.00-15.30 

Denne modulen er åpen for alle – maks 30 personer 

Tema for modul 2: Etisk og juridisk introduksjon til kunstig intelligens.

  • Hvilke etiske utfordringer byr KI på, og hva slags betraktninger burde vi tenke på ved bruk av KI i arbeidet vårt? Ansvarlig: TKD v/Laurence Habib, dekan TKD 
  • Om Sikt sin ChatGPT og Microsoft copilot. Ansvarlig: Hans Ole Hansen, fungerende IT-direktør.
  • Etiske problemstillinger knyttet til utvikling og bruk av KI. Noen relevante temaer er personvern, algoritmisk bias, inspiserbarhet, uforutsigbarhet i teknologiutvikling, og miljømessige konsekvenser av trening og bruk av AI-systemer.) Ansvarlig: TKD v/Laurence Habib, dekan TKD 

Modul 1: 11 september klokken 09:00-15:30

Modul 3: 12 november klokken 09:00-15:30 (kun åpen for forskere og undervisere).

Alle tre kursdager holder på OsloMets lokaler på Holmlia, Holmlia senter.  Enkel lunsj serveres på alle tre kursdagene 

Metode 

Forelesninger, arbeid individuelt, i gruppe og plenum, oppgaver mellom samlinger, e-læringer. 

Kursholdere 

Kursholdere er fra ulike fagmiljøer ved OsloMet; Fakultet for teknologi, kunst og design, avdeling for organisasjon og infrastruktur IT-avdeling, DigIn og Universitetsbiblioteket, med flere. 

Kurssted 

OsloMets lokaler på Holmlia, Holmlia senter (oslomet.no).

Inngangen til OsloMet er på baksiden av Holmlia senter. Du kan følge OsloMet-pilene utvendig, eller merkene på gulvet inne på senteret. På baksiden vil du finne OsloMet-logoen på døren, og heisen som tar deg opp til femte etasje i bydelshuset.

Påmeldingsfrist 

25. august 2024

Kontaktpunkt

Send en e-post til OsloMet-akademiet.

Påmeldingsmetode 

  1.     Logg inn med Feide på Læringsplattformen (læringsplattformen.dfø.no) 
  2.     Deretter trykker du på direktelenken til kurset for å melde deg på (læringsplattformen.dfø.no) 

Kontaktperson