Pensjonskurs med individuell veiledning for ansatte født i 1962 og tidligere

Hendelseskalender

Pensjonskurs med individuell veiledning for ansatte født i 1962 og tidligere

Dette kurset gjelder for ansatte som er født i 1962 og tidligere, og som omfattes av den gamle pensjonsordningen. Kurset tilbys kun en gang til hver ansatt.

Dato/Tid

Sted

PA314

Velkommen til pensjonskurs i regi av Statens Pensjonskasse (SPK).

Formålet med kurset er at deltakerne skal sitte igjen med en god forståelse for egen pensjon i både folketrygden og i SPK, samt hvordan denne blir påvirket av valgmuligheter og fleksibilitet i ordningene.

Kurset tar opp følgende temaer

 • Offentlig tjenestepensjon, pensjonsopptjening og uttak folketrygden, privat tjenestepensjon
 • Alderspensjon – bruttopensjon (gammel ordning)
 • Avtalefestet pensjon (AFP – tidlig pensjon gammel ordning)
 • Statens tjenestepensjonsordning
 • Offentlige tjenestepensjoner
 • Pensjon fra norsk folketrygd
 • Valgmuligheter og rettigheter
  • Muligheter for å kombinere pensjon og inntekt
  • Konsekvenser hvis man tar ut tidlig pensjon
 • Uførepensjon i SPK
 • Gruppelivsordningen i SPK
 • Etterlattepensjon- og barnepensjon i SPK
 • Estimert skatt på pensjon
 • Hva kan kombineres og hva kan ikke kombineres når det gjelder pensjon og inntekt

Dette kurset tilbys kun en gang til hver ansatt.

Metode

Forelesning i plenum om aktuelle temaer på kursdagen, og individuell veiledning med veileder fra SPK etter avtale i etterkant av kurset. SPK har satt av tid til å avholde veiledningstimer 4 og 5 september.

Forberedelser

Ansatte som får tilbud om individuell veiledning, skal normalt ha gjennomført kurset før veiledningen. De som har opptjening i privat tjenestepensjon kan sende informasjon om dette til SPK ved Per Ivar Stræte før kurset, for å få dette med i prognosen. Hver enkelt deltaker vil bli kontaktet av Per Ivar etter påmelding og vil da få mer informasjon om hvor dokumentasjonen skal sendes.

Veiledningen kan etter avtale tilbys både fysisk og digitalt etter nærmere avtale.

Kursholder

Per Ivar Stræte (SPK)

Har du spørsmål til dette pensjonskurset?

Vennligst kontakt OsloMet-akademiet v/Inger Hald og Anniken Raknes på

oslomet-akademiet@oslomet.no

Kontaktperson