Norskkurs for ansatte, nivå A1

Hendelseskalender

Norskkurs for ansatte, nivå A1

Norskkurs for ansatte, nivå A1

Dato/Tid

Sted

Sted/rom vil bli annonsert senere

Målgruppe

Hovedmålgruppen for dette kurset er ansatte i forsknings- og undervisningsstilling ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk. Dersom det er ledige plasser på kurset, vil det også være mulig for ansattes partnere å delta.

Instituttene faktureres en kursavgift på 2500 kroner per person.

Om kurset

Målet er at deltakerne skal kunne bruke grunnleggende norsk, muntlig og skriftlig, i sosiale og faglige sammenhenger på arbeidsplassen. I økende grad bør deltakerne kunne forstå det de leser og hører og kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig på et grunnleggende nivå. Kurset følger læreboken og arbeidsboken På vei (2018) | Cappelen Damm Undervisning. Det forventes at alle kursdeltakere tar med seg både tekstbok og arbeidsbok på alle kurssamlingene.

Kursdatoer

Undervisningen vil foregå på mandager og onsdager kl. 14.30–16.15 i uke 6–21. Første kursdag er mandag 6. februar. Rom vil bli annonsert senere.
Kurset avsluttes med en muntlig og skriftlig prøve onsdag 24. mai.

Frist for påmelding er 01.02.2023.

Læringsmål

Norsk språk, skriftlig og muntlig, på A1-nivå. Kurset følger Europarådets nivåskala for språk.

Kursholder

Hanne Vardeberg

Kontaktperson