Norskkurs for ansatte, nivå A2

Hendelseskalender

Norskkurs for ansatte, nivå A2

Norskkurs for ansatte, nivå A2

Dato/Tid

Sted

Rom vil bli annonsert senere

Målgruppe

Hovedmålgruppen for dette kurset er ansatte i forsknings- og undervisningsstilling ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk. Dersom det er ledige plasser på kurset, vil det også være mulig for ansattes partnere å delta.

Instituttene faktureres en kursavgift på 2500 kroner per person.

Om kurset

Kurset fokuserer på grunnleggende norsk, muntlig og skriftlig, og er tematisk knyttet til arbeidsdagen som akademiker ved OsloMet. Kunnskap om det norske samfunnet vil også bli vektlagt. Kurset følger læreboken og arbeidsboken På vei (2018) | Cappelen Damm Undervisning. Det forventes at alle kursdeltakere tar med seg både tekstbok og arbeidsbok på alle kurssamlingene. 

Kursdatoer 

Undervisningen vil foregå på tirsdager og torsdager kl. 14.30–16.15 i uke 6–21. Første kursdag er tirsdag 7. februar. Rom vil bli annonsert senere.
Kurset avsluttes med en muntlig og skriftlig prøve torsdag 25. mai.
Frist for påmelding er 01.02.2023.

Læringsmål

Norsk språk, skriftlig og muntlig, på A2-nivå. Kurset følger Europarådets nivåskala for språk.

Kursholder

Stephan Hvinden.

Kontakt