Norskkurs for ansatte, nivå B2, del 1

Hendelseskalender

Norskkurs for ansatte, nivå B2, del 1

Velkommen til norskkurs for ansatte

Dato/Tid

Sted

Rom kunngjøres seinere

Målgruppe

Ansatte med annet morsmål enn norsk som har bestått B1-prøven, og som ønsker å forberede seg til norskprøven (hkdir.no).

Innhold/tema

Kurset fokuserer på skriftlige og muntlige språkferdigheter, og er tematisk relatert til arbeidshverdagen i akademia. Kurset fokuserer også på norsk samfunnskunnskap. Aktuelle lærebøker er «Her på berget" 2016 (cappelendammundervisning.no) og «Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk», teoribok og arbeidsbok (cappelendammundervisning.no). Andre tekster vil bli delt ut.

Kursdager

Undervisningen foregår på tirsdager og fredager kl. 09:30–12:15, fra uke 35 til uke 43. Første kursdag er tirsdag 27. august, siste dag er tirsdag 22. oktober. Rom vil bli annonsert senere. Kurset avsluttes med en nivåprøve for internt bruk. Fra høsten 2024 legges det opp til at deltakerne tar norskprøven (hkdir.no).

Læringsmål

Norsk språk, skriftlig og muntlig, på B2-nivå. Kurset følger Europarådets nivåskala for språk (coe.int).

Krav om forkunnskaper

Deltakere må ha bestått B1-prøven i norsk for å kunne delta på dette kurset.

Påmeldingsfrist

 01.08.2024 

Kursholder

Marit Krogtoft

Kontaktperson