Verktøykasse for doktorgradsprogrammene - Ansatt

Verktøykasse for doktorgradsprogrammene

Verktøykasse for doktorgradsprogrammene

Verktøy og tiltak for doktorgradsprogrammene

Gjennomstrømning

Følgende tiltak/momenter er identifisert som vesentlige for å styrke gjennomstrømming. Kostnader knytte til tiltakene dekkes lokalt: 

Veiledning: 

 • Økt fokus på kontinuerlig veilederopplæring - veilederkompetanse 
 • Oppfølging av veilederne og behov for «vedlikeholdsaktiviteter». (f.eks. halvdagskurs med fysisk oppmøte og/eller 1-1,5 timers digitale møter hvor veilederne kan gjennomføre kollegaveiledning eller erfaringsutveksling) 
 • Mentorordning 
 • Dagens kurstilbud knyttet til veiledning videreføres 
 • Kollegaveiledning rettet mot veiledningsstil 
 • Styrke tilknytningen til hovedveileders forskergruppe 
 • Ressurser både til veilederopplæring og veiledningstimer 
 • Tydelige forventningsavklaringer i innledende samtale 

 

Inntakskvalitet: 

 • Programleders involvering i opptak. 
 • Større fokus på prosjektbeskrivelse 
 • Karakterer ved opptak 
 • Rekruttering må sees i sammenheng med krav til opptak 
 • Mer vekt på «academic merits» 
 • Forhold mellom hovedveileder og programansvarlig 

Rapport om gjennomstrømming.