Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet og beredskap

Brannvern

Her finner du informasjon om brannvern og brannsikkerhet ved OsloMet.

Innhold

Brann og evakuering

Ved brann
Når brannalarmen går, skal du:
  1. Lukke vinduer og dører i ditt område
  2. Følge instruksjonene til sonekontakt, leder og/eller brannvesenet
  3. Forlate bygningen gjennom nærmeste nødutgang og evakuer til møteplass

Når du oppdager brann, skal du:

  1. Varsle alle i området, utløse brannmelder, ringe 110
  2. Redde mennesker som trenger hjelp for å komme ut
  3. Slukke hvis du kan
  4. Evakuere gjennom nærmeste nødutgang
 

Møteplasser

Branninstrukser

Brannsinstruks

Branninstruks for sonekontakter

Branninstruks for undervisnings-, kurs- og konferanselokaler

Brannvernopplæring

Som ansatt ved OsloMet er du pliktig til å gjennomføre obligatorisk brannvernopplæring.

Nyansatte skal senest første dag gjennomføre e-læring i forebyggende brannvern samt gjøres kjent med rømningsveier og evakueringsrutiner. 

E-læringskurset "Obligatorisk brannvernopplæring for ansatte ved OsloMet" ligger i DIFIs nye felles kursportal for statlige virksomheter. Logg inn med Feide her før du kan bruke denne direktelenken til kurset. 

Brannvern og funksjonsnedsettelse

Evakueringsstoler og bårer for funksjonshemmede

Evakueringsinstruks for rullestolbrukere

Brannvarsling på mobiltelefonen

Brannøvelser

Generelt om brannøvelser

Forebyggende brannvern

Forebyggende brannvern

Organisering og roller

Styringsdokument for brannvern ved OsloMet

Funksjonsbeskrivelser for:

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved Oslomet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.

chatbot-portlet