Forebyggende brannvern - Ansatt

Forebyggende brannvern

Forebyggende brannvern

Forebyggende brannvern ved OsloMet skal inngå som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Som ansatt skal du ha tilstrekkelig kunnskap i brannsikkerhet før du settes i arbeid.

Ditt ansvar

Som ansatt hos OsloMet plikter alle generelt å

  • Sette seg inn i gjeldende branninstruks og følge denne
  • Ta ansvar for at de ikke forårsaker brann eller skader
  • Ta ansvar for å varsle om alle feil, avvik og andre uregelmessigheter som man oppdager knyttet til brannsikkerheten

Gjør deg kjent med hvor

  • Nærmeste håndslokker er og hvordan denne virker. Ingen forventer at du skal være brannmann, men små branntilløp kan forhindres ved riktig innsats fra de først ankomne.
  • Nærmeste rømningsveier er. Bruk alltid nærmeste rømningsvei ved evakuering av bygget.

Bidra til å forebygge brann

Her finner du informasjon om hvordan du kan bidra til å forebygge brann.

Rømningsveier

Rømningsveier skal til enhver tid holdes frie fra avfall, esker, stativ o.l., som kan hindre ansatte, studenter og besøkende fra å rømme gjennom dem.

Brannmeldere, branndetektorer og sprinkelanlegg

Du skal ikke tildekke eller koble fra brannmeldere, branndetektorer eller sprinkelanlegg. Ved arbeider eller arrangementer som krever utkobling skal dette alltid varsles om i forkant til sikkerhet@oslomet.no og sikkerhetstiltak iverksettes.

Dører

Bruk av kiler eller liknende for å holde dører åpne er forbudt, fordi det vil hindre automatisk lukking av dørene ved brannalarm. Lukkede dører hindrer spredning av røyk og brann.

Elektrisk utstyr

  • Kaffemaskiner og vannkoker skal kun brukes med fastmonterte tidsbrytere
  • Vaffeljern, brødrister, stekeplater, mikrobølgeovn og annet utstyr skal ikke brukes uten spesiell tillatelse, kontakt sikkerhet@oslomet.no
  • Ekstra varmeovner skal ikke brukes

Levende lys

Bruk av levende lys og åpen flamme er forbudt. Det gjelder også fakler på utsiden av bygg. Unntak er betjente områder: Fyrhuset (Deiglig), Festsalen i Pilestredet 52 og labområder som er godkjent for dette. Ved store arrangementer på Kjeller, eller ved spesielle anledninger som minnestund ved dødsfall, kan det søkes om tillatelse til å bruke levende lys, kontakt sikkerhet@oslomet.no.

Varsle

Oppdager du forhold som vedrører brannsikkerheten, kontakt sikkerhet@oslomet.no.

I sikkerhetsinstruksen finner du en samlet oversikt over reglene som gjelder for sikring av mennesker, informasjon og materielle verdier ved OsloMet.

Kontakt brannvern

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved OsloMet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.