Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet og beredskap / Brannvern

Funksjonsbeskrivelse for linjeleder

Forebyggende brannvern er omfattet av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Det betyr at det er et lederansvar å følge opp brannvernarbeidet i egen enhet.

Ansvar

 • Ivareta og følge opp brannsikkerhetsarbeidet innen egen enhet.
 • Sikre at alle ansatte får tilstrekkelig brannvernopplæring.
 • Sikre godt samspill med brannvernorganisasjonen.
 • Utpeke sonekontakter og legge til rette for tett dialog om det forebyggende brannvernarbeidet.

Kompetanse

Linjeleder er arbeidsgivers representant og har plikt til å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet (AML § 3-5). Linjeleder skal ha kunnskap om universitetets brannvernorganisasjon, herunder brannvernorganisasjonens oppbygning og de ulike aktørenes rolle.

Hovedoppgaver

 • Sørge for at brannsikkerhetsarbeidet innen egen ivaretas ved at
  • byggverket brukes (de aktiviteter som foregår) i samsvar med universitetets krav til brannsikkerhet, herunder ivareta brannsikkerheten ved spesielt utsatte aktiviteter
  • rømningsveiene opprettholder sin funksjon herunder at fremkommeligheten ikke reduseres
  • alle aktiviteter i eget område er risikovurdert med hensyn til brann/evakuering
 • I samråd med brannvernorganisasjonen vurdere tilpassede evakueringsrutiner for personer med spesielle behov
 • Sørge for nødvendig brannvernopplæring i egen enhet ved at
 • Legge til rette for at sonekontakten kan være en aktiv bidragsytere i det forebyggende brannsikkerhetsarbeidet ved at
  • ha jevnlig informasjonsutveksling om vesentlige forhold som angår brannsikkerheten så som avvik, rømningsveier og resultat fra evakueringsøvelser
  • sonekontakten bidrar til jevnlig oppdatering og informasjon til de ansatte

 

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved Oslomet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.

chatbot-portlet