Funksjonsbeskrivelse for sonekontakt - Ansatt

Funksjonsbeskrivelse for sonekontakt

Funksjonsbeskrivelse for sonekontakt

Sonekontakten skal støtte leder i utøvelsen av det systematiske brannvernarbeidet, og bidra i virksomhetens brannforebyggende og brannbekjempende oppgaver.

Sonekontakten rapporterer til sin leder og melder selv ifra om avvik i avvikssystemet. Lokale tilleggsoppgaver avklares med administrativ brannvernrådgiver og brannsonekoordinator. Sonekontakten utses av leder i enheten.

Ansvar og rolle

Delegerte arbeidsoppgaver, må avtales mellom leder og sonekontakten. Ulike enheter har ulike særtrekk og behov, som vil avgjøre hvilke oppgaver som er aktuelle.

Sonekontakten skal ha kunnskap og forståelse om branntekniske- og organisatoriske forhold i objektet. Sonekontakten er pådriver for evakuering ved brannalarm/brann.

Kompetanse

Sonekontakten skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene, med særlig kunnskap om krav til brannsikkerhet og evakueringsrutiner. Opplæring gis gjennom kurs- og informasjonsmateriell.

Hovedoppgaver

 • Holde leder løpende informert om vesentlige forhold som angår brannsikkerheten
 • Bistå leder med informasjon til ansatte om deres rolle i brannvernarbeidet
 • Gjennomføre regelmessige observasjonsrunder og melde avvik
 • Motta informasjon i forkant av evakueringsøvelser
 • Ved evakuering:
  • Ta på brannvest ved brannalarm og fungere som pådriver for evakuering av bygget
  • Bistå personer med funksjonsnedsettelse 
  • Kontrollere arealet så langt det er forsvarlig. Egen sikkerhet har prioritet. Bidra til at evakuerte samler seg på forhåndsdefinerte møteplasser vekk fra byggene, og at det ikke blir sperret for utrykningskjøretøy
  • Ta med sonekort som henger på eget sonekart og levere til avtalt funksjon eller person

Kontakt brannvern

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved OsloMet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.